تضییع حق بیمار را خط قرمز اخلاقی و حرفه‌ای کادر درمان است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا زالی در جلسه با رؤسا، مترون‌ها و مدیران حراست بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن تاکید بر لزوم ارتباط مستمر مسئولان و مدیران بیمارستان‌ها با پرسنل بر ضرورت توجه به مطالبات کادر درمان تاکید کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تضییع حق بیمار را خط قرمز اخلاقی و حرفه‌ای کادر درمان عنوان کرد و گفت: نظام سلامت در زمان همه گیری کرونا، سرمایه اجتماعی عمیقی کسب کرده که در هر صورت باید از این پشتوانه مردمی محافظت کرد.

ویافزود: امیدواریم با پیگیری‌های ستاد و همت و تلاش رؤسا و مدیران و طرح و بررسی برنامه‌هایی نظیر افزایش ضریب ریالی تعرفه پرستاری و افزایش تعداد خدمات مشمول تعرفه گذاری، موانع مربوط به کمبود اعتبارات برطرف شود.

به گزارش مهر زالی در پایان به راهکارهایی برای رفع کمبود نیروی انسانی، کاهش هزینه‌ها، بهبود نظام پرداخت و تحقق مطالبات از سازمان‌های بیمه‌گر نیز اشاره کرد و گفت: تمدید پروانه مراکز درمانی امری ضروری به منظور پیشبرد اهداف نظام سلامت و ارتقا کمی و کیفی خدمات است و بهره‌گیری از ظرفیت پذیرش بیماران بین‌الملل "IPD" یکی از مسیرهای افزایش درآمد بیمارستان‌هاست.

پایان پیام/