موافقت شورای‌عالی بیمه با رشد ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی در سال آینده
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد رئیس زاده گفت: شورای عالی بیمه با افزایش ۴۶ درصدی تعرفه های پزشکی برای سال ۱۴۰۳ موافقت کرده و آن را به تصویب رسانده است.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه جامعه پزشکی انتظار دارد هیات وزیران و سازمان برنامه و بودجه مصوبه شورای عالی بیمه را کاهش ندهند خاطرنشان کرد: کاهش تعرفه‌های پزشکی فشار مضاعفی را جامعه پزشکی وارد می‌کند.

به گزارش ایرنا شورای عالی بیمه 24 دی ماه با حضور همه اعضا آن شامل وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاون درمان وزارت بهداشت، نمایندگان بیمه ها، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی و مدیر کل اقتصاد سلامت سازمان تشکیل شد و در این جلسه نرخ تعرفه ها برای سال آینده با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید.

تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی در سال ۱۴۰۳ برای همه بخش های ارائه دهنده خدمت به میزان ۴۶ درصد مصوب شد.

در صورت آزادسازی نرخ ارز ترجیحی برای سرفصل های ارائه خدمت "به استثنای دارو" میزان رشد جز فنی، لوازم مصرفی پزشکی و هتلینگ تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

تعرفه‌های پزشکی اواخر هر سال در شورای عالی بیمه تعیین و با نظر سازمان برنامه و بودجه برای تصویب نهایی به هیات وزیران ارسال می شود. این تعرفه ها پس از ابلاغ از سوی دولت برای همه بخش های درمانی دولتی و خصوصی لازم الاجراست.

پایان پیام/

1 نظر