افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی در واقع جبران گذشته است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سعید کریمی در خصوص تصویب رشد ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ در شورای عالی بیمه سلامت و برخی اظهارنظرها در این باره گفت: کسانی که نگاه مغرضانه دارند باید بدانند که پایین بودن تعرفه‌های پزشکی به معنای دست بردن در جیب مردم است؛ چراکه هنگامی که نرخ تعرفه‌های پزشکی پایین باشد، بیمه‌ها، حق بیمه را پرداخت نمی‌کنند.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: تنها یک سوم تعرفه‌های پزشکی به عنوان دستمزد محسوب می‌شود، مبلغی که به عنوان دستمزد در نظر گرفته می‌شود شامل دستمزد پزشکان و پرستاران است. همچنین دوم سوم باقیمانده برای سایر موارد یعنی هزینه هتلینگ، ملزومات و تجهیزات و ... است.

وی افزود: طی سال‌های گذشته تعرفه‌های پزشکی پایین بوده، در حال حاضر مسائلی مانند هتلینگ، قیمت غذا، ملزومات و تجهیزات پزشکی با افزایش نرخ تورم افزایش می‌یابد، تعرفه‌های پزشکی در سال‌های گذشته به نحوی بوده که در حال حاضر قیمت ویزیت یک پزشک متخصص در بخش دولتی ۳۷ هزار تومان است.  

معاون درمان وزارت بهداشت در خصوص مصوبه شورای عالی بیمه برای رشد تعرفه‌های پزشکی در سال آینده گفت: افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی در واقع جبران گذشته است چراکه ۱۵ درصد افزایش تعرفه‌ها از سال گذشته باقی مانده است.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به مقایسه افزایش تعرفه‌های پزشکی با دستمزد کارگران و حقوق کارمندان گفت: برخی تعرفه‌های پزشکی را با حقوق کارگران و دستمزد کارمندان مقایسه می‌کنند که یک کار اشتباه محسوب می‌شود. من بازهم تاکید می‌کنم فقط یک‌سوم تعرفه‌های پزشکی، دستمزد پزشکان است. 

پایان پیام/