بسیاری از معضلات پزشکان عمومی از طریق انجمن به گوش مسئولین رسیده است
 وی با تاکیدبر اینکه که بسیاری از مشکلات و معضلات پزشکان عمومی از طریق انجمن به گوش مسئولین رسیده و پیگیری های آن انجام شده است، تصریح کرد: «هر چقدر مشارکت و حضور دوستان در انجمن بیشتر باشد، انجمن از لحاظ اعتباری و بازخوردگیری پیشرفت می کند. به همین دلیل ما در هر شهرستان به دوستان اطلاع رسانی می کنیم و از آنها می خواهیم تا در این زمینه مشارکت داشته باشند. کمااینکه این مشارکت هم باعث اعتبار جامعه پزشکی و هم پیشرفت خود انجمن پزشکان عمومی می شود.» 

دکتر شبستری ضمن اظهار امیدواری از اینکه با توجه به فضای به وجود آمده، پزشکان مشارکت زیادی در انتخابات داشته باشند، خاطرنشان کرد: «بسیار مهم است که پزشکان جوانی که می خواهند مشکلات آنها به گوش مسئولین برسد، در انتخابات حاضر شوند. ما مشکل زیادی در جامعه پزشکی داریم که از تعرفه شروع می شود و تا تداخلات بین رشته ای بین رشته های مختلف ادامه می یابد که این موارد حتما باید بررسی شود. امیدواریم با پیگیری انجمن جدید و هیات مدیره ای که با رای دوستان انتخاب می شود، این مشکلات به جد پیگیری شود و به نتیجه برسد.» 

پایان پیام/

1 نظر