به حرفه پرستاری توهین نکنید
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، در بیانیه خانه پرستار، آمده است: پرستاری بخش مهمی از نظام سلامت و بزرگترین گروه شاغل در موضوع سلامت از پیشگیری تا درمان و بازتوانی است که در تمام کشورهای دنیا به جز ایران از اهمیت خاصی در تمام سطوح نظام سلامت دارد. نیز این حرفه در تمام  زمینه ها بیشترین زمان ممکن را با مددجویان می گذراند که می تواند تاثیرگذاری آن را در افزایش دانش سلامتی افراد، چندین برابر کند.

متاسفانه در سال های متمادی نه تنها شاهد بی توجهی عجیبی از طرف مسئولان نظام سلامت به حرفه پرستاری به رغم شعارها بوده ایم، بلکه در موارد بسیاری شاهد تصمیمات بسیار عجیب و نابخردانه نیز در زمینه های مختلف مرتبط بوده ایم که نمونه های بارز آن آموزش پرستار بیمارستانی و بهیار یک ساله و ایجاد مراقبان سلامت و حتی جدا کردن پرستاران اتاق عمل و پرستاران بیهوشی و پرستاران فوریت های پیش بیمارستانی و...، قابل ذ کر است که هر کدام از اینها چالش های بسیاری را ایجاد کرده اند.

اخیرا آیین نامه ای در مورد شرایط و ضوابط ایجاد دانشکده های خصوصی رشته های مختلف علوم پزشکی منتشر شده است که نه تنها موجب نگرانی جامعه عظیم پرستاری از اساتید دانشگاه تا دانشجویان و پرستاران شاغل شده بلکه تمام رشته های مربوطه را نیز درگیر موضوع کرده است.

در بخش هایی از این آیین نامه مانند صفحه ۷ که شرایط ایجاد دانشکده های پرستاری را ذکر کرده آشکارا به ساحت حقوق مردم در زمینه مراقبت های گسترده پرستاری توهین شده است چرا که این شرایط همان شرایط آموزش پرستار بیمارستانی با نامی دیگر است که موجب افت شدید دانش علمی و فنی تمام گروه های پرستاری می شود و عملا تمام دانشکده های پزشکی و پیراپزشکی را به سخره گرفته است.

خانه پرستار ایران که همواره در اعلام موضع و نظر کارشناسی تمام مسائل مرتبط با سلامت پیشگام بوده  و متاسفانه مسئولان وزارت بهداشت با دشمن انگاری اعضای این نهاد و گوش فرا ندادن به نقدهای کارشناسی و دلسوزانه ایشان در طرح تحول نظام سلامت، هزاران میلیارد سرمایه بیت المال را به هدر دادند، به مسئولان ذی ربط هشدار می دهد که این اقدام می تواند سلامت جامعه را با چالش مواجه کند که گواه این حرف واکنش های جامعه دانشجویان، کارکنان و...، نظام سلامت بوده است .

خانه پرستار ضمن حمایت قاطع از بیانیه شوراهای صنفی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، از وزارت بهداشت انتظار دارد و مطالبه می کند که اولا اگر توان مدیریت آموزش را ندارند آن را به وزارت علوم که به غلط از بدنه اش جدا شده است، برگردانند و تمام نیرو و قدرت خود را صرف نظارت بر تمامی امور جاری نظام سلامت کنند تا بیش از این شاهد تضییع حقوق مردم و ماجراهایی مانند پروتزهای بی کیفیت و...، که بی شک بسیار رخ می دهد نباشیم و مردم به حقشان که دریافت خدمت درست توسط افراد درست در زمان درست با امکانات درست است، برسند.

پایان پیام/

مطالب مشابه