جزئیات بودجه وزارت بهداشت منتشر شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون،‌ حیدر علی عابدی در تشریح دستورکار دیروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: دستور کار امروز کمیسیون بهداشت پیرامون وضعیت بودجه سال 98 وزارت بهداشت ودرمان و آموزش کشور بود.

هزینه‌ای عمومی وزارت بهداشت قریب به 30 هزار میلیارد تومان

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: بودجه هزینه های عمومی وزارت بهداشت ودرمان 29 هزارو 800 میلیارد تومان پیش بیینی شده است. که از میان این مبلغ حدود 16 هزار میلیارد تومان برای دانشگا‌ه‌های بهداشت و درمان، 5/5 هزار میلیارد تومان برای دانشگاه‌ها، همچنین ردیف بهداشت و درمان حدود 5 هزار میلیارد تومان، یک درصد ارزش افزوده حدود 2300 میلیارد تومان و ردیف های متفرقه نیز 500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

40 هزار میلیارد درآمد اختصاصی بهداشت ودرمان

نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: درآمد اختصاصی بهداشت ودرمان که شامل تشخیص و درمان می‌شود که قسمت اعظم آن را باید بیمه تامین اجتماعی یا بیمه سلامت پرداخت کنند. از این رو بودجه اختصاصی وزارت بهداشت و درمان 40 هزار میلیارد تومان است و برای بخش‌های مختلفی چون آموزش و پژوهش، بهداشت و درمان در نظر گرفته شده است. همچنین 4900 میلیارد تومان جهت طرح تحول سلامت از محل هدفمندی یارانه‌ها تامین می‌شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، خاطر نشان کرد: بودجه تملک و دارایی وزارت بهداشت نیز یک درصد ارزش افزوده حدود 4 هزار میلیارد تومان، دیده شده و بقیه موارد نیز حدود هزار میلیارد تومان است. مجموع درآمدهای تملک و دارایی وزارت بهداشت 5هزار و 100 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که صرف ساخت مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستانها و سایر مراکزی که خدمات بهداشتی درمانی ارائه می‌کنند خواهد شد.

وی در پایان گفت: متاسفانه وقت کافی برای بررسی پیشنهادات بودجه 98 وزارت بهداشت و درمان وجود نداشت، به همین دلیل در جلسه آتی کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت. خانه ملت

پایان پیام/

مطالب مشابه