آشتی صنفی مقدمه ای برای وحدت صنفی
برخوردهای لجوجانه و گاها عنادآمیز جناب دکتر قاضی زاده هاشمی , وزیر سابق و مستعفی وزارت بهداشت , با منتقدین صنفی و نشان دادن مشت آهنین به ایشان , به هیچ انگاری بخش خصوصی و از جمله عدم جانمایی بخش خصوصی در طرح تحول نظام سلامت و تلاش مضاعف برای کارمندسازی پزشکان و نگاه از بالا به پایین و از منظر همه چیزدانی ایشان و برخی معاونین و مدیران وزارت متبوع، در تشدید بی اعتمادی صنفی، نقش پررنگی را ایفاء کرده است.

جناب آقای دکتر نمکی، سرپرست جدیدالورود و باسابقه وزارت بهداشت که پله های ترقی را مرحله به مرحله طی کرده و خاک تماشاخانه سلامت را خورده و به واسطه این مهم، حداقل در بدو امر به نظر میرسد کمتر از سلف خود، دید از بالا به پایین دارد، در چند روز ابتدایی سرپرستیش با چند دستور اعتمادساز , تلاشی به شکستن دیوار بی اعتمادی را آغاز کرده و کورسوی امید به آشتی_صنفی را در دل دلسوزان صنفی زنده کرده است.

استمرار اینگونه دید مثبت به انتقادات خط شکنان عرصه سلامت، میتواند آبی بر آتش بی اعتمادی صنفی بوده و رشد مجدد جوانه امید به اصلاح را از تنه سوخته درخت سلامت موجب گردد.

آنچه واضح است وضع موجود، زاییده رفتار وزیر سابق به تنهایی نیست و تغییرات بیشتری در معاونان و مدیران وزارت برای هماهنگی تیم ضروری به نظر میرسد.

پرواضح است که اصلاح وضع موجود نیازمند همدلی دو سویه است.

نقد مصلحانه و مشفقانه نه فقط تضادی با اصلاحات ضروری ندارد بلکه لازمه آن است و با تخریب، تفاوتهای آشکار دارد.

امید که فعالان و منتقدان صنفی، شروع خوش سرپرستی دکتر نمکی را به فال نیک گرفته و دست ایشان را به یاری بگیرند؛ نه مانند مخربان صنفی، پای رفتنشان را.

#آشتی_صنفی میتواند مقدمه ای باشد برای #وحدت_صنفی.

پایان پیام/

مطالب مشابه