هیچ صنعتی بدون پیوست سلامت حق فعالیت ندارد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، علیرضا رئیسی تصریح کرد: «انتظار ما از صنایع بزرگ این است که آن میزان از سلامتی که قبل از ایجاد صنایع بوده را حفظ و سلامتی مردم را تهدید نکنند.»

پایان پیام/

مطالب مشابه