تقدیر از برگزیدگان جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، در گروه علوم بالینی و سلامت، دکتر محمد اسماعیل مطلق و دکتر محمد سمیعی به عنوان محقق برگزیده به عنوان رتبه سوم، دکتر لیلا آزادبخت و دکتر حمید احمدیه به عنوان محقق برگزیده رتبه دوم و دکتر زهرا بهادران باغبادرانی و دکتر فرشید قنبری به عنوان محقق جوان برگزیده شناخته شدند.
 
در گروه علوم پایه پزشکی دکتر بهزاد برادران، دکتر محمد رمضانی و دکتر سید مهدی حسنیان مهر به ترتیب به عنوان محقق رتبه سوم، دوم و جوان برگزیده و در گروه ابداعات، اختراعات و فناوری نیز دکتر محمودرضا جعفری و شرکت دانش بنیان دارویی خورشید کادوس به عنوان برگزیدگان رتبه سوم و دوم، تقدیر شدند.
 
دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان برگزیده دانشگاه های تیپ 1، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) به عنوان برگزیده دانشگاه های تیپ 2 و دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به عنوان برگزیده دانشگاه های تیپ 3 و نیز دانشگاه علوم پزشکی مشهد، شهید بهشتی و تهران به عنوان برگزیدگان رتبه های سوم، دوم و اول معرفی و تقدیر شدند.
 
در بخش مراکز تحقیقاتی برگزیده، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات علوم کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز تحقیقات تغذیه در بیماری های غدد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مرکز تحقیقات آنالیز دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به عنوان مراکز تحقیقاتی برگزیده شناخته و تجلیل شدند.
 
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، کرمانشاه و کردستان به عنوان برگزیدگان کمیته های تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی برگزیده در دانشگاه های تیپ 1، 2 و 3، مجله سالمند در بخش نشریات فارسی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و مجله Journal of Arthropod-Brone Diseases در بخش نشریان انگلیسی زبان از دانشگاه علوم پزشکی تهران در بخش نشریات علوم پزشکی برگزیده شدند.
 
لازم به ذکر است  شرکت پارس ایروتوپ به عنوان برگزیدت سازمان غیردولتی حامی پژوهش شناخته و تقدیر شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه