بیشتر داروهای مورد نیاز کشور تولید داخل است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، مهرداد علیمیان گفت: تجربه تحریم های 30 ساله اخیر باعث شده است تا بتوانیم راه های جایگزینی پیدا و کمبودها به ویژه در زمینه دارو را حل کنیم.

وی افزود: بارها عنوان شده که غذا و دارو جزو موارد تحریم نیست؛ در حالی که دارو به طور مستقیم تحریم نیست اما از وقتی که تحریم های تازه آمریکا وضع شده است، بسیاری از شرکت هایی که مواد اولیه از آنها می گرفتیم، از ترس آمریکا روابط خود را با ما قطع کرده اند چرا که خرید دارو الزاما انتقال پول را می طلبد که با مشکل رو به رو است و این مشکلات را تحریم های جدید به وجود آورده اند.

علیمیان در ادامه گفت:  هر چند ممکن است تولید برخی داروها به دلیل این مشکلات زمان ببرد اما تولید داروهای جایگزین بسیاری از نگرانی ها را برطرف می کند.

به گزارش ایرنا رئیس کمیته صادرات صنایع داروهای انسانی ایران در پایان اظهار داشت: در همین راستا خواستار تصمیم‌گیری های درست، در موقع مناسب و بدون تعلل و همراهی با فعالان صنعت داروسازی هستیم تا در درجه اول بیماران متضرر نشوند و در درجه دوم صنعت بتواند برنامه ریزی درستی برای تهیه دارو داشته باشد.

پایان پیام/

مطالب مشابه