صنعت دارویی یک کتاب مشترک استاندارد دارد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، محمدرضا زرگرزاده گفت: همه شرکت‌های داروسازی در آزمایشگاه کنترل کیفیت خود، کتابی استاندارد دارند که طبق آن عمل می کنند و استاندارد دارو هم مطابق با مواد آن سنجیده، قبول یا رد می شود.

وی افزود: این کتاب استاندارد امروز در فیلادلفیا، لس‌انجلس، کانادا، اسپانیا و ایران استفاده می‌شود؛ بنابراین رد کیفیت داروی ایرانی که استاندارد می گیرد، کاملا بحثی بی کیفیت و نادرست است.

این عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی ادامه داد: صنعت داروسازی جزو معدود صنایعی است که یک کتاب مشترک استاندارد دارد و کیفیت کنترل دارو بر اساس آن سنجیده می‌شود؛ بنابراین کیفیت محصول امروز ایران با تمام محصولات مشابه آن در دنیا یکی است. 

به گزارش ایرنا زرگرزاده در پایان اظهار داشت: کسانی که ادعا می‌کنند اثرگذاری داروی ایرانی کم است، باید آن را ثابت کنند و به طور مثال بگویند، ما به 100 بیمار این داروی ایرانی و به 100 بیمار دیگر این داروی مشابه خارجی را دادیم و نتیجه نشانگر عدم کیفیت است، کاری که تا به حال صورت نگرفته و داروی ایرانی همواره مورد اتهام هایی بوده است که پایه و اساس ندارند.

پایان پیام/

مطالب مشابه