دومین اولویت وزارت بهداشت بیماری‌های غیرواگیر است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، افشین استوار درباره چگونگی کنترل بیماری‌های غیرواگیر در شیراز گفت: برنامه‌های مربوط به کنترل بیماری‌های غیرواگیر در دانشگاه علوم پزشکی شیراز به خوبی طراحی و اجرا می‌شود و پاسخگویی و فعالیت منسجمی در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: به دلیل اهمیت بیماری‌های غیرواگیر در سلامت مردم، خدمات ارایه شده در این زمینه در دانشگاه‌ها و مراکز بهداشتی شهرستان‌ها باید متناسب با ماموریت مشخص شده و حجم گستردگی برنامه‌ها در حوزه بیماری‌های غیرواگیر باشد؛ در ستاد وزارت بهداشت پیگیر ارتقای چارت برنامه‌های حوزه بیماری‌های غیرواگیر هستیم؛ پس از پزشک خانواده و نظام ارجاع، بحث بیماری‌های غیرواگیر دومین اولویت وزارت در حوزه بهداشت است.

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت در ادامه گفت: با تلاش همگانی، جایگاه بیماری‌های غیرواگیر در همه سطوح ستاد وزارت بهداشت، دانشگاه‌ها و مراکز بهداشتی درمانی ارتقا یابد.
 ستاد بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز را یکی از ستادهای برتر کشور، عنوان کرد و افزود: برنامه های بیماری های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز بسیار خوب و فنی انجام می شود و رو به گسترش است.

استوار اضافه کرد: بحث نظام مراقبت بیماری های غیرواگیر و تقویت این نظام را به عنوان یکی از اولویت های اصلی ستاد بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت و ابزاری برای جمع آوری اطلاعات در دانشگاه ها برای اندازگیری تاثیر مداخلاتی که در حال اجراست و طراحی و اجرای مداخلات جدید، برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: در کشور بین ۶ تا هفت میلیون بیمار فشار خون وجود دارد که از بیماری خود آگاهی ندارند، پیشگیری و غربالگری سلامت موضوعی است که باید به ویژه از کودکی پیگیری و انجام شود؛ توجه به آموزش و حساس سازی مردم در زمینه بیماری‌های غیرواگیر مانند دیابت و فشار خون و افزایش خطرسنجی بیماری‌های غیرواگیر، بسیار اهمیت دارد.

استوار با اشاره به بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت احمدبن موسی(ع) قلعه نو گفت: خدماتی که در این مرکز مشاهده شد، افتخارآمیز است، این مرکز در حاشیه شهر شیراز، خدمات بسیار خوب و با کیفیتی به مردم ارایه می دهد و از لحاظ شاخص ها نیز فوق العاده است.

در بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت احمدبن موسی(ع) قلعه نو، شیوه ارایه خدمات به مردم بررسی و از بخش های مختلف شامل پزشک خانواده، سلامت روان، تغذیه، آزمایشگاه و دندانپزشکی، بازدید شد.

به گزارش ایسنا گفتنی است با حضور دکتر افشین استوار - مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت، دکتر عبدالرسول همتی - معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مدیران معاونت بهداشت و کارشناسان واحد بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه، مسایل و فعالیت‌های مربوط به بیماری‌های غیرواگیر استان فارس، بررسی شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه