کشتگران باد را انگار خوف طوفان نیست
گروه پزشکان و قانون در برابر آنچه که در هفته قبل و با اعلام مصوبات کمیسیون تلفیق رخ داد، تلاش نمود که بر آتش جوسازی‌های عوام فریبانه و هیاهو پروری‌های بی‌پایه‌ای که از جانب بسیاری از رسانه‌ها و افراد عضو کمیسیون تلفیق ایجاد شده بود، نیفزاید و از ورود به بازی بی‌نتیجه‌ای که این مدعیان پر‌گو آغاز کرده‌اند، دوری نماید.

گروه پزشکان و قانون سعی کرده است به عنوان یک عضو جامعه مدنی، تعهد خود به منافع ملی را دائما حفظ و بر آن پافشاری کند و در عین حال از منافع و حقوق صنفی پزشکان‌ در قالب رفتارهای مدنی و قانونی دفاع نماید. اما آنچه که در هفته اخیر رخ داده است و سخنان روز گذشته رییس جمهور، تقریبا شکی باقی نمی‌گذارد که نوعی از عناد با یک گروه صنفی خاص در پس این رفتارها‌ و گفتارهای عجیب و بی‌قاعده وجود دارد. 

چگونه است که رییس جمهور از میان همه ثمرات احتمالی پرونده الکترونیک سلامت، فقط بخشی که حاوی نوعی اتهام به جامعه پزشکی است را برمی‌گزیند‌؟ 

چگونه است که اصناف دیگر به شکل رسمی و با افتخار وارد گفت‌وگو با مقامات رسمی برای کاهش مالیات گروه خود می‌شوند و تلاش‌های جامعه پزشکی با عناوین اتهام‌زننده مطرح می‌شود‌؟

چگونه است که هر کس که حتی معلوم نیست چه دانشی دارد، به نام کارشناس حوزه اقتصاد سلامت از خود اعداد و ارقامی تخیلی را بیرون می‌ریزد و هیچ‌کس جلودار او نیست‌؟

چگونه است که اعضای کمیسیون تلفیق خودخواهانه تصور می‌کنند که حق دارند یک‌باره عدد مالیات یک گروه صنفی را دوبرابر کنند و هیچ واکنشی از جانب آنها نبینند؟

چگونه است که طبق آمار رسمی میزان درآمد مشاغل در سال قبل نسبت به سال ۹۵ افت جدی داشته است، اما‌ پزشکان‌ باید تحمل دوبرابر شدن پرداخت علی‌الحساب مالیات‌ را داشته باشند؟

‌نهاد‌های مدنی جامعه پزشکی شاید تلاش نمایند که‌ باور نکنند‌ اینگونه رفتار‌ها و گفتار‌های  سوگیرانه، بدون هدف و ناشی از بی‌دقتی است اما شواهد و قرائن هر لحظه بر علیه این وضعیت رخنمون می‌شود.

برای ما درک این نکته که آسیب به درمانگران چه سودی‌ برای جامعه ایران خواهد داشت، ممکن نیست اما نمی‌توانیم چشم‌هایمان را به گواهه‌هایی که در مورد تعمد در‌ گسترش این نوع نگاه فرو ببندیم و آن را یک‌سره توهم فرض کنیم.

آنکه باد بکارد، طوفان درو خواهد کرد.
کسانی که قلم و قدمشان یک‌سره به سمت و سوی بنیان کنی از جامعه پزشکی مشغول است، روزی در طوفان ایجاد بی‌انگیزگی‌، مهاجرت نخبگان و فرو ریختن الگو‌های مثبت، ‌به تاراج خواهند رفت و تقاص باد کاشتن خود را خواهند گرفت.

پایان پیام/

مطالب مشابه