تندیس پرستاری بیمارستان شهدای بندر گز
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، مریم حضرتی در این مراسم در جمع پرستاران، گفت: پرستاران بزرگترین و موثرترین گروه نظام سلامت هستند و توجه به این گروه موجب تقویت و توسعه سلامت جامعه می شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت ازاین اقدام بیمارستان شهدای بندرگز  تقدیر کرد و گفت: اقدامات اینچنینی موجب ایجاد انگیزه در گروه هاي مختلف پرستاري و قدرداني از زحمات اين عزيزان خواهد شد. وبدا

پایان پیام/

مطالب مشابه