کم توجهی به شاخص‌های صنعت داروسازی کشور
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، عباس کبریایی زاده درباره مشکلات صنعت داروسازی افزود: یکی از دغدغه های حوزه سلامت در حال حاضر و با توجه به شرایط تحریم، موضوع تامین داروی مردم است. با توجه به تغییرات انجام شده و تغییر رئیس سازمان غذا و دارو می توان از تجربه های موجود استفاده کرد. زیرا دکتر مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو تجربه مدیرکلی دارو، حضور در سندیکاهای داروسازی و صنعت داروسازی را داشته و با زنجیره تامین دارو آشنایی دارد.

وی در ادامه گفت: همچنین با توجه به نگاه و رویکرد دکتر سعید نمکی به عنوان سرپرست وزارت بهداشت و دنبال کردن مدیریت منابع می توان به نتایج مثبتی رسید. زیرا در حال حاضر مدیریت منابع یکی از ضرورت های حوزه سلامت است و در طرح تحول سلامت در زمینه مدیریت منابع غفلت هایی شده بود. حضور نمکی و تسلط او بر حوزه بهداشت و درمان می تواند فرصت های مناسبی برای وزارت بهداشت ایجاد کند.

کبریایی زاده افزود: همچنین تعامل خوبی بین سرپرست وزارت بهداشت و رئیس جدید سازمان غذا و دارو با صنعت داروسازی وجود دارد و صنعت داروسازی با وجود این تعامل می تواند به نتایج خوبی برسد.

به گزارش ایرنا نائب رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارویی انسانی در پایان درباره مشکلات و موانع موجود پیش روی صادرات دارو نیز گفت: شکل و ساختار صادرات دارو در ایران در حال تغییر است. ایران به شکل سنتی فروشنده دارو به افغانستان و عراق بود و طی چند سال گذشته حوزه صادرات داروی ایران به سمت کشورهایی در آمریکای جنوبی و اروپای شرقی رفت. در حال حاضر مهمترین مشکل و مانع در زمینه صادرات دارو، تحریم های بانکی است. جغرافیای صادرات دارو در کشور امیدوارکننده است و سهم صادرات دارو در بخش خصوصی افزایش یافته است.

پایان پیام/

مطالب مشابه