لزوم نصب کارتخوان در مطب پزشکان
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، علی اکبر عرب مازار با اشاره به موضوع فرار مالیاتی پزشکان گفت: اینکه سازمان امور مالیاتی بخواهد هر بار دنبال یکسری از مؤدیان مالیاتی باشد، اساساً شیوه درستی نیست. چاره کار اجرای طرح جامع مالیاتی است. از سوی دیگر نرخ‌ها در نظام سلامت کشش‌ناپذیر است؛ به این معنا که چون مردم به خدمات پزشکان نیازمند هستند آنها می‌توانند هر قیمتی برای خدمات در نظر بگیرند.

با اینکه برخی برآوردها، فرار مالیاتی قشر پزشکان را در حدود ۶,۰۰۰ میلیارد تومان تخمین می‌زنند، عرب‌مازار معتقد است که با توجه به ماهیت رشته پزشکی نمی‌توان برآوردی از میزان فرار مالیاتی در این حوزه ارائه کرد.

رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی به جای تاکید بر شیوه‌های مستقیم جلوگیری از فرار مالیاتی در قشر پزشکان پیشنهاد کرد که سازمان امور مالیاتی از شیوه‌های غیرمستقیم برای جلوگیری از فرار مالیاتی در این حوزه استفاده کند، به این صورت که سعی شود با نهادهای رابط مانند کانون پزشکان یا سازمان نظام پزشکی جلساتی بگذارند. در غیر این صورت بیمارستان‌ها و پزشکان می‌توانند از ارائه اطلاعات خودداری کنند.

عرب مازار در ادامه گفت: سازمان امور مالیاتی در شیوه‌های اخذ مالیات از پزشکان انعطاف به خرج دهد و روی گروه‌های خاصی از پزشکان که احتمال بیشتری می‌رود تا فرار مالیاتی داشته باشند تاکید کند. برای مثال پزشکان عمومی در شهرستان‌ها که تعدادشان هم زیاد است نمی‌توانند آنچنان فرار مالیاتی داشته باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه در ارتباط با اخذ مالیات پزشکان باید احتیاط کرد تا بیماران درگیر نشوند، اظهار کرد: پزشکان به لحاظ قانونی ملزم هستند در مطب خود دستگاه کارتخوان نصب کنند اما واقعاً نمی‌توان به دلیل عدم نصب کارتخوان، مطب کسی را تعطیل کرد. از سوی دیگر حتی اگر دستگاهکارتخوان هم نصب کرد باز هم برخی‌ها ممکن است از طرق دیگری آن را دور بزنند.

رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی افزود: بسیاری از فعالان در قشرهای دیگر هستند که از درآمدهای کلانی هم برخوردارند اما عملاً مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، در اینجا اقشاری مانند پزشکان ممکن است احساس تبعیض کنند.

شایان ذکر است با پیش‌بینی ۱۵۳ هزار تومان برایدرآمدهای مالیاتی این منبع درآمدی در سال آینده (۱۳۹۸) نسبت به سال جاری حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.دولت در لایحه بودجه سال آینده مجموع منابع عمومی را ۴۰۷ هزار میلیاردتومان پیش‌بینی کرده که بخشی از این منبع از محل درآمدها تأمین می‌شود. درآمدها که متشکل از مالیات و سایر درآمدهاست، به گونه‌ای پیش‌بینی شده که در مجموع به ۲۰۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد و از این رقم تا ۱۵۳ هزار میلیارد متعلق به درآمدهای مالیاتی است.

به گزارش ایسنا طرح جامع مالیاتی نیز طرحی است که در آنمؤدیان شاهد گونه‌ای جدیدی از خدمات مالیاتی به صورت الکترونیک و آنلاین خواهند بود. مکانیزه کردن اطلاعاتمؤدیان یکی از اقدامات مهم در این طرح است که با هدف استقرار نرم افزار یکپارچه مالیاتی است. دریافت اظهار نامه، ارسال صورت معاملات فصلی، دسترسی مؤدیان به پرونده مالیاتی خود، برخورداری از امضای دیجیتال و تأمین اطلاعات مورد نیاز در فرایند الکترونیکی کردن نظام مالیاتی انجام می‌شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه