بایدها و نبایدهای استفاده از دفترچه بیمه سلامت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، مهدی قنادی به برخی نکات که مراکز طرف قرارداد و بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت باید نسبت به آن اطلاع داشته باشند، اشاره کرد و افزود: بیمه شدگان باید بدانند که استفاده از دفترچه بیمه فرد دیگر خلاف قوانین و مقررات کشوری است. همچنین در هر نوبت ویزیت توسط پزشک غیر از مواردی که علاوه بر ویزیت، خدمات درمانی نیز توسط پزشک ارائه می‌شود، فقط باید یک برگ از دفترچه بیمه جدا شده و مابقی برگه‌ها توسط پزشک مهر و امضا شده در دفترچه باقی گذاشته شود و جدا کردن برگ سفید از دفترچه بیمه خلاف ضوابط بوده و پیگرد قانونی به دنبال دارد.

وی افزود: در صورت بستری شدن در بیمارستان، تمام هزینه خدمات ارائه شده (غیر از داروی روز ترخیص) در پرونده بیمار محاسبه شده، از تجویز روی نسخه باید خودداری شود.

قنادی در ادامه گفت: دریافت هرگونه وجه بیش از تعرفه مصوب و خارج از پرونده بیمار، تحت هر عنوان (زیرمیزی، پول دستی، شیرینی و …) توسط پزشک یا پرسنل در مؤسسات تشخیصی درمانی ممنوع بوده و در صورت دریافت، پیگیردقانونی دارد.

مدیرکل نظارت بر خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت خاطرنشان کرد: در تمام مؤسسات تشخیصی، درمانی و دارویی هزینه دریافتی از بیمه شده باید به صورت دقیق و شفاف با درج قیمت در نسخه یا به صورت ارائه فاکتور مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه تمام پزشکان و مؤسسات تشخیصی و درمانی موظف به رعایت تعرفه‌های مصوب هستند، گفت: بیمه‌شدگان جهت اطلاع از این تعرفه‌ها می‌توانند به اداره بیمه سلامت شهرستان مراجعه کنند و یا از طریق سایت اداره کل بیمه سلامت استان از آخرین تعرفه‌های مصوب مطلع شوند.

قنادی در ادامه گفت: بیمه شدگان باید بدانند که استفاده از دفترچه بیمه جهت موارد عدم تعهد مانند چکاپ، معاینات استخدامی، حجامت و … که در انتهای دفترچه بیمه نیز به آن اشاره شده است، خلاف ضوابط بوده و با متخلفین برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

به گزارش ایسنا مدیرکل نظارت بر خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت در پایان تاکید کرد: هر مؤسسه فقط مجاز به ارسال نسخ جدا شده در محل مؤسسه است. همچنین تمام پزشکان موظف به درج تمام اقلام دارویی، آزمایش، پرتوپزشکی و توانبخشی در برگه دفترچه بوده و نسخه نویسی خارج از برگه نباید صورت گیرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه