سهم پرستاری از بودجه سلامت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، محمد شریفی مقدم گفت: با توجه به بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ کشور در کمیسیون تلفیق مجلس، انتظار می رود نمایندگان این کمیسیون به خواسته ۱۲ ساله جامعه پرستاری، توجه کرده و برای اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، اعتبار لازم را تخصیص دهند.

شریفی مقدم در ادامه گفت: به رغم اینکه، اجرایی شدن این قانون در برنامه ششم توسعه بر دولت تکلیف شده است، و جامعه پرستاری همواره پیگیری های لازم را انجام داده است، اما در سال های ۹۶ و ۹۷ ، پیشنهاد تخصیص بودجه برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، توسط وزارت بهداشت انجام نشد و عملا خدمات پرستاری را نادیده گرفتند.

دبیرکل خانه پرستار تاکید کرد:  بیشترین بار خدمات مراقبتی در نظام سلامت بر دوش پرستاران است، عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، باعث شده تا پرستاران سهمی از از ارقام ده ها هزار میلیاردی بودجه سلامت نداشته باشند.

وی با انتقاد از جشن های نمایشی که همواره توسط وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی در روز پرستار برگزار می شود، افزود: می خواهند با برگزاری این قبیل برنامه ها و مراسم ها، شرایط را طوری جلوه دهند که به پرستاران توجه داشته اند. در حالی که واقعیت این گونه نیست و مشکل پرستاری با این قبیل نمایش ها حل نخواهد شد.

شریفی مقدم اضافه کرد: جامعه پرستاری وقتی باور می کند که به آنها توجه می شود که ببینند گام های عملی برای این حرفه برداشته شده است.

دبیرکل خانه پرستار خاطرنشان کرد: با توجه به بودجه هایی که از محل های مختلف برای وزارت بهداشت و حوزه سلامت اختصاص می یابد، پرستاران می خواهند بدانند چه سهمی از این بودجه ها دارند.

به گزارش مهر وی در پایان ضمن تشکر از حمایت های مجلس که همواره در کنار جامعه پرستاری بوده اند، افزود: پرستاران انتظار دارند، پس از طرح موضوع تامین اعتبار برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در کمیسیون تلفیق مجلس، اعضای این کمیسیون به این خواسته قانونی و مطالبه به حق جامعه پرستاری، نظر مثبت داشته باشند.

پایان پیام/

مطالب مشابه