نهمین نشست کارشناسی مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، در این نشست آقای دکتر سید جلیل حسینی به ارائه گزارش فعالیت‌های مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی خواهد پرداخت. در ادامه، حضار سخنرانی دکتر محمدرضا ظفرقندی را خواهند شنید و در پایان، مجمع با سخنرانی دکتر سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت به پایان خواهد رسید. 

پایان پیام/

مطالب مشابه