شاخه‌های مختلف علمی و تخصصی پزشکی نیازمند همگرایی هستند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، جمشید حاجتی در حاشیه همایش «همگرایی در علوم پزشکی: ضرورت‌ها و ملزومات» افزود: در دوره‌ای از پیشرفت دانش بشری به دلیل افزایش حجم علوم در گرایش‌های مختلف انشعابات در شاخه‌های مختلف علمی ایجاد شد و همین امر موجب حضور افراد برای کسب مهارت علمی در یک حوزه خاص شد.»

وی گفت: هم اکنون با گذشت زمان و پیشرفت علوم، توانمندی‌های شاخه‌های علمی گسترش پیدا کرد و جهشی جدید در دانش‌ها و در مهارت‌های جدید و فناوری‌های جدید ایجاد شد.

حاجتی با بیان اینکه هم اکنون همکاری‌های زیادی در بین شاخه‌های مختلف علمی و تخصصی باید شکل بگیرد، افزود: نیاز است که همکاری میان حوزه پزشکی و شاخه‌های مهندسی برای پیشرفت در عرصه‌های مختلف تخصصی و تجهیزاتی در امر درمان شکل گیرد.

دبیر شورای عالی علوم پایه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: باید در بحث‌ها و بخش‌های مختلف روانشناسی، علوم شناختی، علوم اجتماعی و ارتباط آن‌ها با علوم پزشکی برای بهره مندی از ظرفیت‌های مختلف همکاری شکل گیرد بنابراین هم گرایی در واقع استفاده از ظرفیت شاخه‌های مختلف علمی است که از قبل این شاخه‌ها از هم جدا شده اند و حالا باید ارتباط میان آن‌ها برای برطرف سازی نیاز جامعه شکل گیرد. صداوسیما

پایان پیام/

مطالب مشابه