می‌توان از گروه پزشکی به عنوان منبع درآمد بودجه کشور استفاده کرد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، باقر شهنی زاده با اشاره به جایگاه والای جامعه پزشکی کشور در منطقه اظهارداشت: جایگاه پزشکی ایران به لحاظ علمی در منطقه از ارج و قرب بالایی برخوردار است و ما می توانیم با ایجاد شرایطی توسط شرکت های خصوصی و تحت پوشش انجمن های علمی و سازمان نظام پزشکی، از این ظرفیت به عنوان منبع درآمد بودجه کشور استفاده کنیم.

شهنی زاده افزود: می توان از ایجاد مراکز درمانی آزاد در قالب مراکز تجارت اقتصادی در مرزها، به عنوان بهترین راهکار منبع درآمد کشور نام برد، در حال حاضر بیمارانی از کشورهای پاکستان، افغانستان، ترکیه، عراق و حاشیه خلیج فارس، به کشور ما می آیند که باید سازماندهی شوند.

رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ادامه داد: لزوم جذب بیماران بیشتری از کشورهای آسیای میانه را مورد تاکید قرار داد و گفت: ایجاد این مراکز درمانی در مرزها، می تواند منبع درآمد ارزی برای کشور باشد که می بایست از این ظرفیت به درستی استفاده کرد.

وی بر همکاری و تعامل مجلس شورای اسلامی، انجمن های علمی گروه پزشکی و سازمان نظام پزشکی برای رسیدن به یک تفاهم بر سر ایجاد مراکز درمانی آزاد، اشاره کرد و افزود: اگر این اتفاق بیافتد، می توانیم چنین هدفی را عملیاتی کنیم.

شهنی زاده تاکید کرد: استفاده از توانمندی خفته جامعه پزشکی در ارز آوری کشور ضرورت دارد، گروه پزشکی شامل پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، علوم آزمایشگاهی و...، در این ارز آوری برای کشور دخیل بوده و می بایست از این توانمندی بهترین استفاده را برد.

به گزارش مهر رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در پایان ، ایجاد مراکز درمانی آزاد در مرزهای کشورمان را در راستای استفاده از ظرفیت توریسم درمانی در منطقه حائز اهمیت عنوان کرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه