سوالات مشترک مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی از کاندیداهای ریاست
طرح سوالاتی از دکتر محمدرضا ظفرقندی:

دکتر محمدرضا ظفرقندی
س: جناب آقاي دكتر ظفرقندي؛ با توجه به عملکرد معاونین سازمان و اعتراضات مکرر به عملکرد آنها، آیا در صورت انتخاب به رییس کلی سازمان، تغییری در این مناصب خواهید داشت؟
ج : بله. اصلاح ساختاري سازمان در موارد ضرورري انجام خواهد گرفت.

س: جناب دکتر آیا موافق احیای معاونت حقوقی و پارلمانی هستید؟
 
ج: بله. جزو ضروريات است و به آن معتقدم.
 
 س: آقای دکتر ، اعتراض همکاران به اعطای شماره نظام پزشکی به گروههای جدید را قبول دارید؟
 
ج: اعطاي شماره نظام به هـيچ گروه جديدي انجام نشده. موارد قبلي هم محدود تر شده. پشتوانه تصميمات شورايعالي در اين زمينه صرفا در محدوده قوانين مصوب مجلس وابلاغ شده وزارت بهداشت بوده و با توجه به نظر كارشناسي تفصيلي همكاران و با هدف امكان نظارت بر گروههاي ارائه دهنده خدمات تشخيصي و درماني بوده و در شورايعالي حداقل مخالفين را داشته است.
 
 س: نظرتان در مورد خزانه داری کل و تمرکزگرایی امور در مرکز چیست؟
 
ج: اصرار به آن ندارم و تابع نظر مجمع عمومي هستم. معتقدم شهرها بايد هزينه خدماتي كه ارائه ميدهند را راسا دريافت كنند. براي درامدزايي سازمان برنامه دارم.
 
 س: نظرتان در مورد صدور پروانه آنلاين چيست؟
ج: برنامه ها بايد ضمن حفظ شان شهرستانها و معتبر كردن پروانه ، باعث سهولت امور شده و در صورت نياز، مورد اصلاح قرار گيرند.

س: آقای دکتر آیا در انتخاب معاونین و مدیران قائل به مشورت با اعضای مجمع و رای دهندگان هستید؟
ج: بله. قطعا انجام ميدهم.

س: نظرتان راجع به طرح تحول سلامت چیست؟
ج: ضمن قبول ايرادات، قطعا نیاز به اصلاحات دارد.

س: آیا خود را متعهد به ورود به بحث تعیین حدود صلاحیتهای حرفه ای میدانید؟
ج: بله. در حال حاضر هم اقدامات لازم شروع شده و كمیسيون و كميته ملي آن تشكيل و در حال فعالیت است.

س: نظرتان راجع به دوشغله های سازمان چیست؟
ج: دو شغله اي نخواهيم داشت.

س: جناب دکتر آیا قائل به قدرت و اهمیت نظرات مجمع عمومی سازمان هستید؟
ج: بله. یقینا. مجمع، ركن تصميم ساز سازمان است.
 
 س: آیا موافق داشتن قائم مقام هستید؟

ج: بله

س: با توجه به عدم اجرای قانون بهره وری (مصوب مجلس) برای پزشکان و حذف غیرقانونی پزشکان از شمول آن توسط وزیر وقت، چه اقدامی برای آن میکنید؟
 (توضیح کامل در مورد پروسه تصویب و اجرای آن و شکایت به دیوان عدالت و رای آن و عدم تمکین وزارت داده شد)

ج: (ضمن درخواست مستندات) قطعا در اسرع وقت پیگیری و اقدام لازم را انجام ميدهم.

س: جناب آقاي دكتر ظفرقندي حضور شما در سازمان چگونه خواهد بود؟
ج: در هفته ٥ روز وقت خود را صرف سازمان خواهم كرد.

طرح سوالاتی از دکتر عبدالرضا عزیزی:
دکتر عبدالرضا عزیزی
س : جناب دکتر، با توجه به عملکرد معاونین سازمان و اعتراضات مکرر به عملکرد آنها ، آیا در صورت انتخاب به رییس کلی سازمان تغییری در این مناصب خواهید داشت؟
ج : بله. قطعا تغییر خواهند کرد.

س: جناب دکتر آیا موافق احیای معاونت حقوقی و پارلمانی هستید؟
ج: بله قطعا

س: آقای دکتر ، اعتراض همکاران به اعطای شماره نظام پزشکی به گروههای جدید را قبول دارید؟
ج: میتوان بازنگری کرد

س: نظرتان در مورد خزانه داری کل و تمرکزگرایی امور در مرکز چیست؟
ج: مخالف هستم

س: آقای دکتر عزیزی آیا در انتخاب معاونین و مدیران قائل به مشورت با اعضای مجمع و رای دهندگان هستید؟
ج: بله . قطعا

 س: نظرتان راجع به طرح تحول سلامت چیست؟

ج: بدون اشاره به گذشته، قطعا نیاز به اعمال تغییرات هست.

س: آیا خود را متعهد به ورود به بحث تعیین حدود صلاحیتهای حرفه ای میدانید؟
ج: بله. مورد مهمی هست و حتما اقدام خواهم کرد.

س: نظرتان راجع به دوشغله های سازمان چیست؟
ج: قطعا قطع همکاری خواهند شد.

س: جناب دکتر آیا قائل به قدرت و اهمیت نظرات مجمع عمومی سازمان میباشید؟
ج: بله. یقینا

س: باتوجه به حضور شما در مجلس و کمیسیونهای مرتبط، نحوه حضورتان در سازمان و صرف وقت لازم برای امور چیست؟
 
ج: با توجه به اینکه در هفته حدود ۱۶ ساعت صرف به این امر میکنم، لذا مشکلی از این بابت و رسیدگی به امور سازمان نخواهم داشت.
 
 س: آیا موافق داشتن قائم مقام هستید؟

ج: بله

س: با توجه به عدم اجرای قانون بهره وری (مصوب مجلس) برای پزشکان و حذف غیرقانونی پزشکان از شمول آن توسط وزیر وقت، چه اقدامی برای آن میکنید؟
 (توضیح کامل در مورد پروسه تصویب و اجرای آن و شکایت به دیوان عدالت و رای آن و عدم تمکین وزارت داده شد)

ج: (ضمن درخواست مستندات) قطعا در اسرع وقت پیگیری و وزارت را ملزم به اجرا خواهم کرد.

س: با توجه به آغاز پروسه انتخابات مجلس از اواسط سال بعد، آیا درگیری شما در تبلیغات انتخابات مجلس، مانع از فعالیت شما در سازمان نخواهد شد؟
ج: خیر دراین زمینه مشکلی ندارم.
 
 طرح سوالاتی از دکتر حسین قشلاقی:

دکتر حسین قشلاقی
س: جناب آقاي دكتر قشلاقي، با توجه به عملکرد معاونین سازمان و اعتراضات مکرر به عملکرد آنها ، آیا در صورت انتخاب به رییس کلی سازمان تغییری در این مناصب خواهید داشت؟
ج: به نظرم یکی از مهمترین مشکلات در دوره های گذشته صرف نظر از میزان توانمندی معاونین، عدم دسترسی و پاسخگویی آنها بود. بنابراین به نظر میرسد با توجه به اینکه تیم فعلی شرایط گفته شده را ندارند، قطعا بایستی تغییرات اساسی صورت گیرد.

س: جناب دکتر آیا موافق احیای معاونت حقوقی و پارلمانی هستید؟
ج: در ابتدای این دوره که پیشنهاد حذف معاونت رفاهی و معاونت حقوقی، پارلمانی توسط رئیس کل وقت مطرح شده بود، بنده و چند نفر از دوستان با حذف هر دوی این معاونت ها خصوصا معاونت پارلمانی مخالفت کردیم که خوشبختانه این معاونت از ساختار حذف نشد، ولی رئیس کل وقت به دلایلی که ریشه آن در مجلس بود تا روز آخر معاونت پارلمانی را منصوب نکرد. بنده اعتقاد دارم این دو معاونت بایستی احیا و بسیار پرتلاش و با نفوذ عمل کنند.

س: آقای دکتر، اعتراض همکاران به اعطای شماره نظام پزشکی به گروههای جدید را قبول دارید؟
ج: به نظر بنده از  ماده ۴  قانون سازمان که مرجع نهایی و قانونی در این مورد است استنباطی برای اعطای شماره نظام به گروههای جدید نمی شود ولی جهت جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق این عزیزان بهتر است از  مجلس استفساریه به عمل آید.

س: نظرتان در مورد خزانه داری کل و تمرکزگرایی امور در مرکز چیست؟
ج: انجام خزانه داری کل به روش صحیح آن نه تنها محدودیتی برای شهرستان ایجاد نمی کند بلکه از نظر مالی با این روش وضعیت مالی شهرهای کوچک تقویت نیز خواهد شد.

 س: نظرتان در مورد صدور پروانه آنلاين چيست؟
 
ج: با توجه به اینکه صدور پروانه مطب به روش قدیمی مشکلاتی را در چند شهرستان ایجاد نموده بود، تغییر آن روش الزامی به نظر می رسید ولی برای  تمرکز زدایی و ارتقاء جایگاه شهرستانها میتوان روش آنلاین را بعد از کنترل کارشناس مرکز با تک امضای رئیس شهرستان انجام داد.
 
 س: آقای دکتر آیا در انتخاب معاونین و مدیران قائل به مشورت با اعضای مجمع و رای دهندگان هستید؟
ج: عملیاتی کردن این موضوع سخت است ولی اعتقاد دارم برای پاسخگو کردن معاونتها به سازمانهای کشور و نمایندگان مجمع ضرورت دارد در هر سال در جلسه مجمع عمومی عملکرد معاونت ها به رای گذاشته شود و هر کدام رای لازم را کسب نکند، عزل گردد.
 
 س: نظرتان راجع به طرح تحول سلامت چيست؟

ج: فکر میکنم همه دوستان از نظر مخالف بنده برای طرح تحول سلامت آگاه هستند و موضع گیریهای قبلی من در این خصوص موجود و در دسترس است.

س: آیا خود را متعهد به ورود به بحث تعیین حدود صلاحیتهای حرفه ای میدانید؟
 
ج: قطعا، بنده در تشکیل کمیسیون ملی برای حل این مشکل در ماههای اخیر نقش پررنگی داشتم.
 
 س: نظرتان راجع به دوشغله های سازمان چیست؟
ج:باید با آنهایی که نمی توانند تمام وقت در سازمان باشند، تسویه حساب شود.

 س: جناب دکتر آیا قائل به قدرت و اهمیت نظرات مجمع عمومی سازمان میباشید؟

ج: بله . در هر هفته حداقل دو ساعت به همراه معاونین ملزم به پاسخگویی در گروه تلگرامی اعضای مجمع خواهم بود.

س: آقاي دكتر قشلاقي، با توجه به سكونت شما در خارج از تهران، چگونه در سازمان حضور خواهيد داشت؟
ج: من در تهران ساکن هستم و درصورت
کسب نظر دوستان در هر هفته ۵ روز کامل در سازمان خواهم بود و در هر ماه به یک استان سفر خواهم کرد.

س: آیا موافق داشتن قائم مقام هستید؟
ج: برای مسئولی که تمام وقت در سازمان باشد، انتصاب قائم مقام نه تنها کمک کننده نخواهد بود بلکه ممکن است مشکلاتی نیز به همراه داشته باشد.

س: با توجه به عدم اجرای قانون بهره وری (مصوب مجلس) برای پزشکان و حذف غیرقانونی پزشکان از شمول ان توسط وزیر وقت، چه اقدامی برای آن میکنید؟
(توضیح کامل در مورد پروسه تصویب و اجرای آن و شکایت به دیوان عدالت و رای آن و عدم تمکین وزارت داده شد)
 ج: قانون بهره وری که تائیدیه دیوان عدالت را نیز دارد، لازم الاجراست و امیدوارم با پیگیری سازمان، وزیر جدید بهداشت این قانون خوب را عملیاتی کند.ازا

پایان پیام/

مطالب مشابه