مخالفان طرح پزشک خانواده افرادی هستند که از اجرای آن متضرر می‌شوند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، محمد شریعتی درباره برنامه پزشک خانواده افزود: برنامه پزشک خانواده یک تکلیف قانونی بوده و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، اجرای این برنامه مشخص شده است. وزارت بهداشت نیز باید بر اساس برنامه حرکت کند. حدود یک سال پیش برنامه ای با 12 گام برای پزشک خانواده و نظام ارجاع طراحی شد و در حال حاضر در گام پنجم قرار دارد.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم بر اساس این گام ها و طراحی از پیش تعیین شده کار خود را پیش ببریم و با کمبود منابع مواجه نشویم، برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع به طور کامل اجرایی می شود.

* وضعیت فعلی پزشک خانواده و نظام ارجاع

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت درباره وضعیت فعلی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع نیز اظهار داشت: این دو برنامه، راهبردهایی برای ارائه خدمت با کیفیت بالا و ایجاد دسترسی برای مردم و جلوگیری از هدررفت منابع سلامت است.

شریعتی ادامه داد: وزارت بهداشت تصمیم گرفت که همه مدل های اجرایی پزشک خانواده شامل روستایی و شهری و مدل ارائه خدمات مبتنی بر طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت را با مدل کشوری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با همان 12 گام هماهنگ کند. در نتیجه هیچ کدام از انواع برنامه های پزشک خانواده که در روستا یا شهرها اجرا شده، از بین نمی رود و فقط نقاط قوت و ضعف آنها شناسایی شده است و سپس اصلاحات انجام می شود. البته این تغییرات جزیی است.
وی افزود: در مدل اجرای پزشک خانواده در 12 گام اجرایی، برنامه به فازهای قابل تفکیک تقسیم بندی شده است. وقتی هر کدام از این 12 گام اجرا می شود، منافعی برای سلامت مردم دارد و این طور نیست که تا وقتی به گام دوازدهم نرسیم، هیچ فایده ای نداشته باشد. به طور مثال یکی از گام ها، تامین مراقب سلامت برای همه مردم ایران است. در حال حاضر با حدود 25 هزار مراقب سلامت و 30 هزار بهورز، تقریبا سطح اول پزشک خانواده برای همه مردم فراهم شده است.

* دعوت از مردم برای مراجعه به مراکز سلامت

قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: از افرادی که تاکنون مراجعه نکرده و خدمات سلامت نگرفتند، می خواهیم به واحدهای بهداشت شامل خانه های بهداشت در روستاها و پایگاه های سلامت در شهرها و مراکز جامع سلامت مراجعه کرده و خدمات سلامت را دریافت کنند. یعنی لازم نیست افراد حتما بیمار باشند تا خدمتی را دریافت کنند، بلکه هر فرد که به پایگاه های بهداشت مراجعه کند، می تواند خدماتی مانند اندازه گیری فشار خون و خطرسنجی برای بیماری های مختلف را دریافت کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر سطح اول خدمات توسط مراقبین سلامت و بهورزان در سطح کشور ارائه می شود.

* پرونده الکترونیک سلامت لازمه اجرای پزشک خانواده

شریعتی بیان کرد: فاز دیگر اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، پرونده الکترونیک سلامت است؛ زیرا تا وقتی پرونده الکترونیک سلامت تکمیل نشود که بتواند واحدهای جداگانه را یکپارچه کند، خدمات سلامت منفک از یکدیگر خواهد بود.
وی ادامه داد: برای استفاده از استعداد بخش خصوصی برای تامین خدمات مردم باید با بخش خصوصی ارتباط تنگاتنگ و یکپارچه داشته باشیم و این ارتباط وقتی اتفاق می افتد که هر فرد ایرانی که پرونده الکترونیک سلامت دارد و به پزشک عمومی مراجعه می کند، پزشک بتواند وضعیت او را مشاهده کرده و اطلاعات بیماری را ثبت کند.
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت گفت: در نتیجه پرونده الکترونیک یکی از فازهای مهم اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع است که در حوزه بهداشت تقریبا تکمیل شده و در حوزه درمان نیز در حال تکمیل شدن است.

* میزان استقبال مردم از برنامه پزشک خانواده

قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره میزان استقبال مردم از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع نیز اظهار داشت: مردم بسیار باهوش هستند و اگر کار به درستی انجام و معرفی شود، استقبال می کنند. در نتیجه اگر ظرفیت ها در پزشک خانواده افزایش یابد و اطلاع رسانی درست نیز انجام شود، مورد استقبال جامعه قرار می گیرد.
وی افزود: از طرف دیگر بسیاری از افراد وقتی بیمار می شوند، از دوستان خود سوال می کنند که برای درمان بیماری مشخص به چه پزشکی مراجعه کنند. با اجرای برنامه پزشک خانواده، فرد در هنگام بیماری به پزشک مشخص شده خود مراجعه می کند و اگر پزشک بتواند او را درمان می کند و اگر نتواند از طریق الکترونیکی از متخصص وقت می گیرد و بیمار را به سطح بالاتر ارجاع می دهد.
شریعتی گفت: مشکل دیگر این است که وقتی سیستم شفاف می شود، برخی افراد ضرر می کنند و این افراد علاقه ای به شفافیت ندارند. به طور مثال علیه برنامه پزشک خانواده صحبت می کنند و فقط برای کوتاه مدت می توانند مردم را تحت تاثیر قرار بدهند. وقتی در این مقطع رسانه ها به درستی عمل کنند و اطلاع رسانی مناسبی انجام شود، سطح آگاهی مردم افزایش می یابد و متوجه می شوند که تبلیغات برخی افراد فقط به خاطر جیب خودشان است و نگران سلامتی مردم نیستند. ایرنا

پایان پیام/

مطالب مشابه