۲۰ درصد مالیات حقوق و دستمزد کشور را پزشکان می‌پردازند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، محمد جهانگیری در پاسخ به این سوال که موضوعاتی درباره فرار مالیاتی پزشکان با رقم 700 میلیارد تومانی مطرح است، اظهار داشت: استفاده از این عناوین را اصلا قبول ندارم، چون جامعه پزشکی و سازمان نظام پزشکی در سنوات اخیر براساس قانون عمل کرده اند، حتی پزشکان نسبت به دیگر مشاغل مشکلات کمتری برای اعلام درآمد و پرداخت مالیات داشته اند.

معاون سازمان نظام پزشکی گفت: میزان مالیات پرداختی از سوی پزشکان شفاف و در چارچوب قوانین و مقررات پرداخت می شود. پس اینکه گفته می شود پزشکان فرار مالیاتی بالایی دارند، نوعی بی انصافی در حق این قشر از جامعه است.

وی تاکید کرد: اینکه به کسی (پزشکی) که تمام درآمدها، هزینه ها و عملکرد او مشخص است، کارش شفاف است، در یک بستر قانونی پرداخت مالیات و فعالیت های او انجام می شود، فعالیتش در بیمارستان، مرکز جراحی محدود، درمانگاه، موسسه پزشکی یا مطب است و خارج از این فعالیتی ندارد و مراجعه کننده به پزشک هم یک فرد ایرانی، بیمه شده، دارای دفترچه و شناسه ملی است و نحوه پرداختش چه دستی چه از طریق کارتخوان باشد قابل احصا است. در این شرایط اعلام اینکه این موضوع که پزشکان فرار مالیاتی دارند، مخدوش است و یک نوع بی انصافی است.

جهانگیری افزود: خیلی از مشاغل شاید درآمدهایشان مشخص نباشد به عنوان مثال کسی که واسطه یک خرید و فروش قرار می گیرد اصلا این فعالیت او از نظر درآمدی مشخص نیست ولی پزشکان هیچگاه واسطه گری نمی کنند که برخی می گویند درآمدشان مشخص نیست.

وی ادامه داد: اگر خلاف این صحبت های من در حوزه تعرفه های پزشکی صورت می گیرد، آن موضوع دیگر تخلف است، برای این مساله همه ما مکلف هستیم که برخورد کنیم چون دیگر بحث مالیات نیست.

* مالیات جامعه پزشکی بیش از 6 هزار میلیارد تومان نیست

وی اضافه کرد: کل درآمد مالیاتی از مشاغل آزاد که پزشکی یکی از آنها مگر چقدر می شود، در سال 1395 حدود چهار هزار میلیارد تومان کل درآمد مالیاتی بوده است، چطور می شود بگوییم که جمع مالیات جامعه پزشکی 6 هزار و 700 میلیارد تومان است، مگر می شود.

معاون نظام پزشکی افزود: ما حدود چند میلیون شغل آزاد داریم، که اگر تمام شغل های جامعه پزشکی را جمع بندی کنیم از 100 هزار شغل بیشتر نمی شود، یعنی یک سیصدم شغل ها مربوط به جامعه پزشکی است، ما در این شرایط با همه این مباحث چگونه می شود بگوییم کل مشاغل آزاد چهار هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت می کنند و جامعه پزشکی باید هفت هزار میلیارد تومان پرداخت مالیات داشته باشند.

وی اضافه کرد: تقریبا 20 درصد درآمد مالیاتی که در بخش حقوق و دستمزد پرداخت می شود از سوی جامعه پزشکی است که این رقم هم بالاست. در این بخش هم پزشکان مالیات پرداخت می کنند اما کسی این مالیات را در حقوق و دستمزد نمی بیند.

جهانگیری گفت: با سازمان امور مالیاتی کشور جلساتی را برای اجرای قانون داریم، این قانون در حال اجرا است مهم این است که ما بتوانیم شفاف سازی کنیم چون هزینه های جامعه پزشکی به حدی زیاد است که مردم و دستگاه ها به راحتی این هزینه ها را نمی توانند شناسایی کنند و اگر هزینه ها مشخص شود حق را به جامعه پزشکی می دهند.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال پزشکان به دادن مالیات، شفاف سازی، رفاه مردم و همکاری با مردم اعتقاد دارند. اما از اینکه عده ای بخواهند تبعیض قائل شوند. با این موضوع مشکل داریم؛ چون طبق قانون اساسی برای اجرای یک قانون همگانی نمی توانیم بین اقشار تبعیض قائل شویم.

وی اظهار داشت: در شرایط کنونی و سخت که جامعه پزشکی به مردم خدمات ارائه می دهند، بحث فرار مالیاتی را به عنوان یک بحث خوب نمی دانیم چون ما در سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده جامعه پزشکی از هر قانونی حمایت می کنیم.

به گفته وی، میزان مالیات برای جامعه پزشکی در بخش حقوق، درآمد، تجهیزات، خدمات و کارانه شفاف و مشخص است، چون وزارت بهداشت 85 درصد خدمات بستری را انجام می دهد و کارانه پزشکان را این وزارتخانه پرداخت می کند، ابتدا مالیات را کسر می کند و سپس پرداختی به پزشکان را انجام می دهد. وقتی مالیات کسر می شود، دوباره در حوزه سلامت هزینه می کند و این موضوع برای خدمت به مردم برمی گردد. ایرنا

پایان پیام/

مطالب مشابه