تحلیل و بررسی برنامه انتخاباتی دکتر کوروش افشین‌پور در ابرگروه پزشکان و قانون
پایگاه خبری پزشکان و قانون؛

در تحلیل و بررسی برنامه انتخاباتی نامزدان ریاست کلی سازمان نظام پزشکی، نوبت به تحلیل برنامه دکتر کوروش افشین‌پور رسید.

ایشان تقسیم‌بندی مناسبی را در برنامه خود ارائه نموده‌اند. برون و درون سازمانی کردن فعالیت‌ها، برای تعریف هر کدام از آنها‌، روشی مناسب است که می‌تواند باعث منظم شدن ذهن خواننده برنامه شود، ولی در رفتار اجرایی این دو مقوله کاملا از هم جدا نیستند و در بسیاری از موارد اهداف برون و درون سازمانی دارای تداخلات جدی هستند.  بخصوص آنکه بسیاری از اعضای هیئت‌های مدیره سازمان‌های نظام پزشکی در نقاط مختلف کشور دارای مناصب مهم و کلیدی در سازمان‌های بیرونی بوده و هستند.
نمونه عالی آن جناب مرحوم دکتر نوربخش بودند که با سمت ریاست تامین اجتماعی عضو ارشد سازمان بودند. امیدواریم‌ این موضوع خود بتواند به عنوان یک مطالبه جدی درآید و تکلیف دوگانگی در ماموریت‌های حاکمیتی و صنفی افراد مشخص شود. موضوعی که می‌تواند به شکل مستقل از کاندیدهای محترم خواسته شود و در مورد آن پاسخ دهند.

جناب آقای دکتر افشین‌پور مطالب را با عنوان‌های کلی مطرح فرموده‌اند و در صفحه دوم برنامه خود فقط تعدادی از آنها را در قالب تعهدات شخصی خود به شکل جزئی‌تر تشریح نموده‌اند که البته بیشتر متمرکز بر نوع تعامل شخصی ایشان و معاونین‌شان ‌با اعضای عادی و اعضای مجمع است که می‌تواند الگوی مناسبی برای داشتن ارتباط بدون مانع بین دوطرف باشد.

توجه دکتر افشین‌پور به فضای مجازی و ارتباطات دیجیتال و وقت‌گذاری برای تماس‌های این مسیر نوپدید را باید به فال نیک گرفت.
در مورد گردش آزاد اطلاعات، تعهد ایشان بسیار ارزشمند و یک گام بسیار رو به جلو است. داشتن این نگاه می‌تواند سبب تعاملی بسیار پویا بین اعضا‌ و پیکره مدیریتی باشد.

 اما در مورد برنامه‌های دیگر درون سازمانی آقای دکتر تقریبا هیچ اطلاعات مفیدی در مورد چگونگی راهکارهای خود ارائه نداده‌اند‌، بخصوص در موارد مناقشه‌برانگیز و پر چالشی مانند اختلافات بین‌رشته‌ای.

 در ارتباط با «درآمد‌زایی» و «آموزش اعضاء» نیز ممکن است به راحتی بتوان به آقای دکتر گفت که به هیچ وجه موضوعی جدید را مطرح ننموده‌اند. دراین دو مورد آقای دکتر افشین‌پور روندهای موجود که ناکارآمدی و کم کفایتی آن مشخص شده است را دوباره مطرح نموده‌اند و نشان می‌دهند ذهنیت مناسبی در این دو مورد بسیار مهم ندارند.

 علی‌رغم تقسیم‌بندی اولیه آقای دکتر در مورد اهداف درون و بیرون سازمانی‌ در بندهای ۱۶ و ۱۷ موضوعاتی را مطرح نموده‌اند که مطلقا درون سازمانی نیستند.
 در بند ۱۴ فصل موضوعات درون سازمانی نیز مطلبی غیر قابل درک و فهم حداقل برای اینجانب در مورد هتل آپارتمان‌ها آمده است.
 در فصل امور برون سازمانی تنها نکته مهم این است که لیست کاملی از شرکا در امور صنفی پزشکان و حوزه سلامت تهیه شده است و تقریبا هیچ‌گونه راهبرد و راهکار دقیق و شفافی را ارائه نداده‌اند.
 از آنجا که معمولا موضوعات ‌برون سازمانی دارای مناقشاتی جدی‌تر و بعضی در سطوح ملی است، تهیه راهبرد و راهکار‌های دقیق‌تر باید جزو برنامه تفصیلی کاندیدهای محترم قرار گیرد. متاسفانه در برنامه آقای دکتر افشین‌پور نیز عدم توجه به طول این دوره از ریاست کلی دیده می‌شود.

 عدم توجه کاندیدهای عزیز به عامل زمان و نیز هم‌زمانی آن با دو انتخابات بزرگ کشوری بسیار تعجب‌آور است. به‌خصوص در سال آخر مجلس که عملا بسیاری از گفت‌وگوها باید با اولویت  در زمان به انجام برسد وگرنه همه تلاش‌ها با تغییر در ترکیب مجلس هدر خواهد رفت.

 جناب آقای دکتر افشین پور برنامه‌ای موجز ولی بسیار کلی را ارائه داده‌اند که البته تا حدود زیادی متتاسب با جایگاه ایشان در سازمان فعلی به عنوان عضو شورای عالی نمی‌باشد. تصور آن است که قاعدتا اعضای شورای عالی باید بتوانند با اجمال بیشتری در مورد راه‌حل‌ها سخن بگویند. زیرا دسترسی به اخبار‌، اطلاعات و مستندات برای اعضای محترم شورای عالی در سطحی جدی برقرار است و نظام ذهنی این دوستان باید با نگاهی تفصیلی‌تر طراحی و عرضه شود.

 متاسفانه مشکل مشترک دیگری که‌ با برنامه‌های دیگر نامزد‌ها هم وجود دارد، عدم وجود نشانه‌ای از کلید خوردن پروژه‌های آینده پژوهی در مورد سرنوشت شغل و حرفه پزشکی و متناسب سازی تفکرات عملی و تئوریک با نتایج آینده پژوهش‌های علمی است.

 در پایان باید گفت‌ دکتر افشین‌پور خوشبختانه در اهداف خود از دادن قول‌های بسیار دور از دسترس و یا خارج از اهداف و یا وظایف و حدود اختیارات سازمان پرهیز نموده‌اند که به نوعی نقطه ارزشمندی است. 

پایان پیام/

مطالب مشابه