سازمان نظام پزشکی باید مسئول تعیین تعرفه‌های پزشکی باشد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، محمدرضا ظفرقندی گفت: اگر مسئولیت تعیین تعرفه ها از طریق سازمان نظام پزشکی صورت نگیرد، به تدریج مشکلات بخش خصوصی افزایش و خدمات کاهش می یابد و برخی موارد خدمات پزشکی متوقف یا ضعیف شده و در نتیجه به مردم آسیب وارد می شود.

ظفرقندی افزود: پیشنهاد ما محاسبه هزینه های تمام شده خدمت است که شامل سه بخش حرفه ای خدمت، سود سرمایه و هزینه های سرباری و استهلاک می شود و باید توسط کارشناس اقتصادی ارزیابی شود و نیازی نیست جامعه پزشکی آن را مورد ارزیابی قرار دهد، طبیعی است که در بخش خصوصی هزینه با درآمد جبران شود که به این تعرفه واقعی گفته می شود.

وی با بیان اینکه تعرفه های خدمات پزشکی که 5،5 درصد اعلام شده هنوز اجرایی نشده است، افزود: طبیعی است که این فریز کردن تعرفه های پزشکی، مشکل ساز است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی درباره تعرفه های پزشکی و اینکه هنوز بحث فریز تعرفه ها مطرح است، گفت: بحث تعرفه ها یک پایه مهم اقتصاد سلامت است، معتقدیم تعرفه ای که واقعی نباشد، با ورشکستگی و کاهش ارائه خدمات مواجه می شود.

ظفرقندی ادامه داد: واضح است که اگر هزینه خدمات را نداشته باشیم یا باید آن خدمت را ارائه نکنیم یا با نقص ارائه شود. سازمان نظام پزشکی معتقد است که باید تعرفه واقعی (هزینه تمام شده خدمت) محاسبه شود و در بخش خصوصی بر این اساس عمل شود.

وی یادآور شد: پیش از این در قانون سازمان نظام پزشکی مصوب سال 1383 که در آن زمان مسئول سازمان نظام پزشکی بودم و این مصوبه را مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه داد، اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی محول شد، بعد از آن به دلایلی در سال های بعد، مجلس شورای اسلامی این حق را از سازمان گرفت و چالش های موجود هم به همین دلیل است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: متاسفانه در برخی از دستگاه های اجرایی مانند مجلس شورای اسلامی موضوعاتی مطرح می شود که در نتیجه آن جامعه پزشکی با یک برخورد تجاری مواجه می شود؛ می گویند پزشکان باید صندوق فروشگاهی داشته باشند و مطب ها با کاربری تجاری تلقی شوند. اینها تناقض است اگر تجاری هستند باید هزینه با درآمد سر به سر شود. این موضوع باعث می شود که تعرفه های پزشکی هم بالاتر برود.

وی تصریح کرد: تناقض در برخورد با جامعه پزشکی وجود دارد، برای جبران هزینه ها برخی از پزشکان مجبور به افزایش تعرفه های پزشکی خواهند شد. در یک کار تجاری هیچکس طوری هزینه نمی کند که کمتر از میزان هزینه، قیمت تعرفه یا خدمت تعیین شود؛ این منطقی نیست زیرا دیگر کسی سرمایه گذاری نمی کند.

به گزارش ایرنا ظفرقندی در پایان خاطرنشان کرد: در بخش خصوصی باید این موضوع اصلاح شود زیرا نگاه دوجانبه به این مساله نمی توان داشت؛ از طرفی بگوییم مطب کاربری تجاری دارد و باید صندوق فروشگاهی در مطب ها باشد و از این طرف دیگر بگوییم نمی شود تعرفه ها مطابق با محاسبات سالم اقتصادی تعیین شود به نظر من این جواب نمی دهد.

پایان پیام/

مطالب مشابه