معاونت پرستاری با یک شخص اصلاح نمی‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، علیرضا گچ کوبان با بیان این که تعرفه های پزشکی بدون اعتبار خاص اجرا میشود پس تعرفه گذاری پرستاری هم بودجه ای نمی خواهد، گفت: هم اکنون قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری برای ۱۳ سال است که خاک میخورد.

گچ کوبان به مشکلات ساختاری موجود در دانشگاههای علوم پزشکی بدون وجود معاون پرستاری اشاره کرد و گفت: معاونت پرستاری با یک شخص اصلاح نمیشود و باید متناظر آن در دانشگاه های علوم پزشکی کشور معاونت پرستاری وجود داشته باشد.

وی افزود: ۷ سال از تشکیل معاونت پرستاری در وزارت بهداشت میگذرد اما معاونت پرستاری در دانشگاه های علوم پزشکی تشکیل نشده است این در حالی است که با تشکیل معاونت اجتماعی در وزارت بهداشت ۲ سال بعد دانشگاه های علوم پزشکی کشور صاحب معاونت اجتماعی شدند.

بنابر اعلام سازمان نظام پرستاری، عضو شورای عالی نظام پرستاری با انتقاد از اینکه معاونت پرستاری وزارت بهداشت بدون قدرت اجرایی است، یادآور شد: هم اکنون مدیران پرستاری دانشگاه‌ها، زیر شاخه ای از معاونت درمان هستند پس معاون پرستاری معاون درمان است نه معاون وزیر.

پایان پیام/

مطالب مشابه