کاهش زمانی ذخیره فراورده‌های دارویی به ۳ ماه
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، محمدرضا دری گفت: نظارت و کنترل بر چرخه توزیع دارو در داروخانه ها همزمان با تغییرات قیمت ارز اتفاق افتاده و تشدید شده است چرا که هم اکنون دو تا سه نرخ برای ارز وجود دارد.

دری ادامه داد: ایران جزو تولیدکنندگان ارزان دارو است و از سوی دیگر معضل قاچاق مرزی دارو از داخل به کشورهای همجوار را داشتیم بنابراین مدیریت ها بر سیستم توزیع دارو بیشتر شد تا این پدیده ها اتفاق نیفتد.

وی افزود: سطح درآمد مردم نسبت به سال گذشته تغییر نداشته اما نرخ تورم افزایش یافته بنابراین به علت مشکلات مالی خدمات بهداشت و درمان در اولویت های بعدی مردم قرار می گیرد و متاسفانه بسیاری از مردم تا مجبور نشوند به حوزه های درمانی مراجعه نمی کنند.

دبیر انجمن داروسازان تهران گفت: این مسائل موجب شده تا داروخانه ها با کاهش میزان مراجعه کنندگان مواجه شوند و تعداد مراجعه کنندگان داروخانه ها تا 25 درصد کاهش یافته است که 25 درصد آن به علت تورم و 15 درصد به علت افزایش تعداد داروخانه ها در سراسر کشور است.

دری تصریح کرد: در حوزه تامین مواد اولیه دارویی برای تولید دارو، 10 تا 15 درصد نسبت به سال گذشته تغییر نرخ ارز را داشتیم از سوی دیگر به خاطر تخصیص ارز نیمایی و ارز 10 هزار تومانی به بسته بندی دارو، قیمت تمام شده داروها افزایش پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: قیمت خالص دارو، تغییر نرخ محسوس نداشته اما هزینه تمام شده بسته بندی داروها افزایش داشته بنابراین بسیاری از داروها 50 تا 60 درصد افزایش قیمت داشته اند.

به گزارش ایرنا  دبیر انجمن داروسازان تهران در پایان گفت: در حال حاضر 13 هزار داروخانه در سراسر کشور فعالیت می کنند. 300 داروخانه دولتی هستند. حجم ریالی فروش داروی داروخانه های دولتی از کل سبد دارویی، حدود 55 درصد و حجم ریالی فروش داروخانه های خصوصی حدود 45 درصد است.

پایان پیام/

مطالب مشابه