اعلام فهرست جدید دارو‌های فوریتی مورد نیاز سازمان غذا و دارو
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، در نامه‌ای از سوی مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل این سازمان به تمامی شرکت‌های واردکننده دارو، فهرست دارو‌های فوریتی مورد نیاز مورخ ۹۷/۱۱/۲۹ این سازمان اعلام شد.

متن نامه بدین شرح است:

به پیوست فهرست دارو‌های فوریتی مورد نیاز مورخ ۹۷/۱۱/۲۹ اعلام و با توجه به سیاست‌های این اداره کل در تامین دارو‌های فوریتی، موارد زیر به استحضار می‌رسد. بدیهی است کلیه شرکت‌های متقاضی موظف به رعایت کلیه مفاد زیر می‌باشند.

کلیه شرکت‌های متقاضی تامین دارو‌های مورد نیاز فوریتی صرفا پیشنهاد قیمت ارزی خود را به این اداره کل ارسال نمایند و قیمت فروش به پخش بر مبنای ضابطه قیمت گذاری انجام خواهد شد.

اطلاعات درخواست شده صرفاً می‌باید در قالب فایل الکترونیک و با فرمت اکسل، در پاکت در بسته تا تاریخ ۹۷/۱۲/۷ به دبیرخانه محرمانه سازمان تحویل گردد. به درخواست‌هایی که قبل یا پس از این تاریخ یا با فرمت دیگری ارسال گردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مقتضی است در ستون‌های مربوط به قیمت واحد دارو فقط یک عدد درج شود و از نوشتن واحد ارزی (ریال یا یورو) در کنار عدد جداً خودداری شود.

ملاک تصمیم گیری و انتخاب شرکت برنده فراخوان، مطابقت با منبع واردات و قیمت ارزی می‌باشد.
شرکت‌هایی که در فراخوان تامین دارو‌های فوریتی پذیرفته می‌شوند می‌باید حداکثر ظرف مدت ۲ روز کاری پس از ارسال نامه کتبی اداره کل امور دارو، پیش نویس IRC داروی فوریتی را تکمیل نموده و ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به ترخیص دارو اقدام نمایند.

از آنجا که ارائه پیشنهاد قیمتی و ثبت درخواست به منزله ایجاد تعهد برای شرکت پذیرفته شده جهت تامین دارو‌های فوریتی می‌باشد لذا پس از اعلام کتبی اداره کل دارو به شرکت وارد کننده، در صورت عدم تامین به موقع یا انصراف از تامین دارو، شرکت مربوط در نوبت اول به مدت سه ماه از حضور در کلیه فراخوان‌های قیمت محروم و در صورت تکرار در خصوص ادامه فعالیت آن شرکت در کمیسیون قانونی ساخت و ورود تصمیم گیری خواهد شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه