فضای مجلس درخصوص افزایش اعتبارات بیمه سلامت مثبت است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، علاء الدین خادم با بیان اینکه اجرای مصوبات مجلس درحوزه سلامت به ویژه درخصوص بیمه سلامت باید به خوبی دردستورکار قرار گیرد گفت: بخشی از مصوبات به درستی اجرا شده و درهمین شرایط نیز میزان رضایتمندی مردم قابل قبول است، اما چالش تامین منابع مالی یکی از مسائل مهمی است که باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین درصورت عدم تامین اعتبارات لازم رضایتمندی ها کاهش پیدا می کند.

وی افزود: ماهیت بیمه سلامت درجهت خدمت رسانی به اقشار آسیب پذیر جامعه اقدام ارزنده ای از سوی دولت است، خوشبختانه درحال حاضر مردم درسایراستان ها به ویژه درروستاها از خدمات بیمه سلامت رضایت دارند، اما باید تاکید کرد که برای ادامه ارایه این خدمات باید حمایت ها توسط دولت و مجلس جدی شود.

خادم ادامه داد: نباید اجرای مصوبات بیمه سلامت را ناقص و ابترگذاشت، حوزه سلامت به لحاظ ارایه خدمات بهداشتی و درمانی درشرایط مناسبی قرار دارد و نباید با بی تدبیری اقدامی را درجهت افزایش مشکلات سازمان های بیمه گر از جمله بیمه سلامت انجام داد، لذا از دولت انتظار می رود که براساس واقعیت های روز جامعه اعتبارات مورد نیاز را برای حوزه سلامت پیش بینی کند؛ ضمن اینکه فضای مجلس نیز درخصوص افزایش اعتبارات بیمه سلامت مثبت است.

به گزارش ای هینا این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه رفع مشکلات بهداشتی و درمانی مردم یکی از وظایف حاکمیت است اظهارداشت: البته دولت باید درتخصیص اعتبارات سایر بخش ها با اولویت بندی و درنظرگرفتن سایرمسائل اقدامات لازم را انجام دهد.

پایان پیام/

مطالب مشابه