نامه‌ای به رئیس کل سازمان نظام پزشکی
گروه پزشکان و قانون؛

سرپرست محترم سازمان نظام پزشکی 

جناب آقای دکتر ظفرقندی

سلام

روز گذشته در حین بررسی بخش درآمدی بودجه سال ۱۳۹۸ و از ساعات ابتدایی صبح برگه‌ای با اجازه هیات رئیسه مجلس بین نمایندگان توزیع گردید که دارای اطلاعات خلاف واقع و غیردقیق بود که قبلا به شکل وسیع مورد استناد افراد مختلف قرار گرفته بود. در مورد وضعیت فوق با توجه به مسئولیت جنابعالی خواستار رسیدگی‌، بررسی و اقدام و پاسخگویی بر طبق بند «ل» ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی در موارد ذیل هستیم:

1-   با توجه به آنکه در مدت اخیر حجم زیادی از تهاجم رسانه‌ای در مورد مالیات پزشکان وجود داشته است، آیا دیروز و در حین بررسی بندهایی که در آن احتمال آسیب به جامعه پزشکی بود، نماینده و یا ناظری از سازمان نظام پزشکی در مجلس برای مقابله و تعامل وجود داشت یا خیر؟

نداشتن معاونت پارلمانی، سازمان را از ادای وظایفی که در تعامل با مجلس دارد و به خصوص حضور نمایندگان رسمی در مجلس معاف نمی‌کند.

2-   جناب دکتر! مسئولیت رسیدگی و بازخواست از مرکز پژوهش‌های مجلس در نشر و انعکاس اطلاعات و آمار خلاف واقع و بی‌دقت‌ در مورد مالیات پزشکان‌ به عهده چه کسی است و چگونه باید آنرا عملی کرد؟ این مرکز در مقابل فعالیت‌های خود به چه کسی پاسخگو است و در صورت بروز خطا و یا جرم در آن, چگونه می‌شود از آن اقامه دعوی نمود تا اقدامات مشابه تکرار نشود؟ آیا سازمان نظام پزشکی در مورد عدم تاسی به آمارهای سازمان مالیاتی کشور به عنوان مرجع رسمی آمارهای مالیاتی کشور اقدام رسمی و قانونی نموده است؟
3-   با توجه به اینکه وزیر محترم بهداشت و درمان نیز در مورد این عدد تشکیک نموده‌اند، سازمان نظام پزشکی چه اقدامی را برای شفاف‌سازی ارقام مالیات تکلیفی واقعی و به خصوص جداسازی ارقام بخش خصوصی از مالیات پزشکان در بخش دولتی که مسئول جمع‌آوری و پرداخت آن به خزانه وزارت بهداشت و درمان است انجام داده است؟ هنوز شکی قوی‌ وجود دارد که عددی که به عنوان مالیات خالص پزشکان اعلام گردید و  دستاویز هجمه گردید، در واقع به علت آمیختگی با مالیات پزشکان بخش دولتی و تخطی در واریز آن از جانب وزارت بهداشت و درمان بوده باشد. 

پیگیری و روشنی بخشی از جانب شما و سازمان محترم نظام پزشکی موجب آرامش و اعتماد جامعه پزشکی خواهد بود.  

هیات اجرایی گروه پزشکان و قانون 

اول اسفند ۱۳۹۷

پایان پیام/

مطالب مشابه