زمان تعیین شده برای ویزیت بیماران چند دقیقه است؟
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، مهدی قنادی به برخی نکات که مراکز طرف قرارداد و بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت باید نسبت به آن اطلاع داشته باشند، اشاره کرد و افزود: تمام خدمات دارویی و پاراکلینیک نظیر آزمایشگاه، رادیولوژی و توانبخشی باید در حضور مسئول فنی داروخانه یا موسسه پاراکلینیک ارائه شود و دریافت حق فنی منوط به رعایت این موضوع است.

قنادی تاکید کرد: تمام پزشکان و موسسات درمانی موظف به نصب پروانه‌های فعالیت در معرض دید مراجعین هستند.

وی افزود: ارایه داروی تاریخ گذشته یا ارایه خدمت با مواد و تجهیزات تاریخ گذشته تخلف محسوب می‌شود.

مدیرکل نظارت بر خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت گفت: تمام موسسات پزشکی و پیراپزشکی موظف به حفظ حریم بیماران و تکریم آنان در هنگام ارایه خدمات تشخیصی درمانی هستند، از موارد نقض حقوق بیماران معاینه و ویزیت آنان به صورت گروهی است. ویزیت باید به صورت انفرادی و با حفظ حقوق بیمار انجام شود.

قنادی اضافه کرد: متوسط زمان ویزیت تعیین شده جهت معاینه هر فرد توسط پزشک عمومی حداقل پانزده دقیقه، پزشک متخصص حداقل بیست دقیقه، فوق تخصص حداقل بیست و پنج دقیقه و روانپزشک حداقل 30 دقیقه است.

بنابر اعلام روابط عمومی بیمه سلامت، وی در پایان با اشاره به اینکه بیمه شدگان باید توجه داشته باشند که دفترچه بیمه هر فرد به منزله سابقه بیماری بوده و نباید در اختیار فرد دیگری قرار گیرد، افزود: نگهداری دفترچه بیمه توسط پزشکان و موسسات تشخیصی درمانی بدون حضور بیمار به هر عنوان غیر مجاز بوده و در صورت مشاهده با موسسه و صاحب دفترچه برخورد قانونی خواهد شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه