توسعه اخلاق پرستاری ضرورتی برای ارتقای حرفه ای و بهبود خدمات است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، مریم حضرتی در پیام خود  با تاکید بر این که ماهیت ذاتی پرستاری احترام به حقوق انسان از جمله حقوق فرهنگی، حق زندگی و حق انتخاب و رفتار توام با احترام است، گفت: پرستاران به عنوان یك گروه بزرگ حرفه ای در قلمرو علوم پزشکی در تعامل با کارکنان نظام سلامت، نیازمند مسیری مشخص و روشن است تا با آرامش خاطر به ارایه خدمات بپردازند. لذا سرمایه گذاری در بعد صلاحیت اخلاقی پرستاران، راهی برای ارتقای کیفیت خدمات پرستاری می باشد. بنابراین توسعه اخلاق پرستاری یک اقدام فرعی و دست دوم نیست بلکه ضرورتی برای ارتقای حرفه ای و بهبود خدمات است.
 
متن کامل این پیام به شرح زیر است: 

هنجار های اخلاقی بخش معظمی از تعالیم و آموزه های ادیان الهی به ویژه ادیان بزرگ ابراهیمی را تشکیل می دهند و التزام به رعایت ارزش های اخلاقی از مهمترین محمل های نیل به رستگاری و سعادت موعود ادیان است. 
 
مومنان به اقتضای ایمان خویش پیش ازدیگران  به رعایت ارزش های اخلاقی موظف شده اند.  پیامبر اکرم (ص) هدف از بعثت خویش را اتمام مکارم اخلاق برشمرده است و این خود از جایگاه محوری اخلاق در اسلام و ادیان الهی پیشین حکایت دارد. 
 
در موضوع اخلاق و فلسفه اخلاق در طول تاریخ، اندیشمندان، فیلسوفان شرق و غرب مکاتب و دیدگاه های بسیار متعدد و متنوعی مطرح کرده اند. 
 
بسیاری از فیلسوفان، از روزگار یونان باستان تا عصر حاضر همواره کوشیده اند تا متناسب با مبانی فکری و فلسفی خود نظامی اخلاقی ارایه دهند. اهتمام جدی در ارتقای اخلاق حرفه ای و مراقبت های معنوی یکی از موضوعات بسیار مهم نظام سلامت و سیاست های کلی وزارت بهداشت محسوب می شود. 
 
در تاریخ پزشکی نیز از زمانهای دور تا به امروز تاکید بزرگان و دانشمندان بر عنصر با ارزش و تاثیرگذار اخلاق است. هر چند روشهای تشخیص، درمان و مراقبت از بیماران در طول زمان دستخوش تغییرات شگرفی شده است. اما جنبه اخلاقی کار طبابت و مراقبت از سلامت مردم همچنان با اهمیت بوده و شایسته تأمل، تعمق، تذکر و تکرار است.
 
رشته پرستاری بر پایه اخلاق استوار است، ماهیت ذاتی پرستاری احترام به حقوق انسان از جمله حقوق فرهنگی، حق زندگی و حق انتخاب و رفتار توام با احترام است. 
پرستاران به عنوان یك گروه بزرگ حرفه ای در قلمرو علوم پزشکی در تعامل با کارکنان نظام سلامت، نیازمند مسیری مشخص و روش است تا با آرامش خاطر به ارایه خدمات بپردازند. لذا سرمایه گذاری در بعد صلاحیت اخلاقی پرستاران راهی برای ارتقای کیفیت خدمات پرستاری می باشد. بنابراین توسعه اخلاق پرستاری یک اقدام فرعی و دست دوم نیست بلکه ضرورتی برای ارتقای حرفه ای و بهبود خدمات است. 

چرا که تصمیم گیری های اخلاقی در شرایط واقعی فقط با شناخت مفاهیم اخلاقی و داشتن ارزش ها مقدور می باشد. 

لذا ارتقای اخلاق حرفه ای به عنوان یکی از بسته های تحول و نوآوری در آموزش پرستاری جهت  ترویج ارزش های اخلاقی در بین دانشجویان پرستاری مورد توجه قرار گرفته و موضوع اخلاق حرفه ای  از جمله برنامه های اولویت دار این معاونت می باشد.
 
توجه به ارتباطات انسانی و اصول اخلاق پزشکی که در آثار به جا مانده از اطباء مشهور یونان باستان مشاهده می گردد، در دوران تمدن اسلام به اوج خود رسید و اطلاق واژه حکیم به اطباء اسلامی دلیلی بر آمیختگی علم پزشکی با اخلاق، فلسفه و دین است. لذا این رویکرد موجب دستیابی حقیقی به سلامت در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی می شود که امروزه مورد تاکید سازمان بهداشت جهانی نیز هست.
 
همه ما در حال و آینده نیازمند توجه جدی به موضوع اخلاق و معنویت در همه ابعاد نظام سلامت از جمله فعالیت های بالینی، آموزشی، پژوهشی و ... هستیم. 
امید است برگزاری کنگره اخلاق پرستاری موجب رونق اخلاق در همه لایه ها، ابعاد و ارکان نظام سلامت کشور گردد.
 
دکتر مریم حضرتی
معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه