ارزیابی روند سیستم بیمه سلامت ایران
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، نشست مشترک مسئولان سازمان بیمه سلامت با حضور نماینده سازمان بهداشت جهانی و مشاور آن سازمان دکتر هاملمان و مایکل تیده امروز در سازمان بیمه سلامت ایران  برگزارشد.

دراین جلسه که با هدف ارتقای سیستم بیمه سلامت کشور و با حضور سید مرتضی ادیانی معاون سازمان بیمه سلامت، مدیران کل و سایر مسئولان حوزه های تخصصی خدمات سلامت، برگزارشد، سیستم بیمه ای سازمان مورد ارزیابی قرارگرفت.

گفتنی است دراین نشست توضیحاتی مشروح  در خصوص چگونگی جذب منابع، برنامه های سازمان برای پوشش بیمه همگانی، رفع همپوشانی بیمه ای و همچنین هدفمند کردن هزینه کردها ارایه گردید.

همچنین مباحثی  درباره  مراکز تشخیص درمانی طرف قرارداد، چگونگی انتخاب آنها برای عقد قرارداد و نظارت برعملکرد بیمه شدگان مطرح شد.

شایان ذکر است دیگر مباحث مطروحه دراین جلسه مشترک تشریح  وضعیت نظام ارایه خدمات عمومی درکشور و برنامه پزشک خانواده روستایی  بود که به تبع آن نظام بیمه ای درجمعیت روستایی کشور بررسی شد.

ارائه مطالبی درباره بسته های خدمتی بیمه پایه، تعرفه ها و تعهدات و نحوه خدمات تشخیصی و درمانی و نحوه رسیدگی به اسناد تشخیصی و درمانی از دیگر برنامه های نشست مذکور بود.

به گزارش ای هینا جلسات تخصصی به منظور بررسی چالشها و ارتقای  سیستم بیمه سلامت با حضور نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران و مشاور آن سازمان به مدت یک هفته و با میزبانی سازمان بیمه سلامت ایران ادامه خواهد یافت.

پایان پیام/

مطالب مشابه