لیست داروهای مورد نیاز معاونت بهداشت در سال ۹۸
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، سازمان غذا و دارو برای تامین داروهای مورد نیاز سال۱۳۹۸معاونت بهداشت فراخوان اعلام کرد.

متن این فراخوان به شرح زیر است؛
 مدیر عامل محترم کلیه شرکت‌های تولید کننده - وارد کننده دارو

موضوع: فراخوان تامین دارو‌های مورد نیاز سال۱۳۹۸معاونت بهداشت
با سلام و احترام؛

با احترام، به پیوست فهرست دارو‌های مورد نیاز سال ۱۳۹۸ معاونت بهداشت وزارت متبوع اعلام می‌گردد. مقتضی است کلیه شرکت‌های تامین کننده در صورت تمایل به شرکت در فراخوان مذکور، پیوست‌های ۲و ۳ را با رعایت موارد ذیل تکمیل و حداکثر تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ به دبیرخانه محرمانه حراست سازمان غذا و دارو (طبقه سوم) تحویل نمایند.

بدیهی است قیمت پیشنهادی معادل ارزی/ ریالی برای دارو‌ها به صورت عدد مورد نظر است و به پیشنهاد‌هایی که بعد از ساعت و تاریخ فوق و یا احیاناً به صورت ناقص ارسال شود ترتیب اثر داده نمی‌شود.

پیوست شماره ۱: شامل لیست دارو‌های معاونت بهداشتی یارانه‌ای مورد نیاز سال ۱۳۹۸ است.

پیوست شماره ۲: فرم اعلام مشخصات محصول و قیمت پیشنهادی توسط شرکت می‌باشدکه باید با دقت برای هر قلم دارو به صورت جداگانه تکمیل و در انتها توسط مدیر عامل و مسئول فنی شرکت امضاء و ممهور به مهر شرکت باشد. ضمنا نامه استعلام قیمت با سربرگ شرکت خارجی برای اقلام وارداتی ضمیمه شود.

قیمت دارو‌های وارداتی به صورت CPT ترجیحا با ارز روپیه یا یوآن، یا ارز کشور مبدا به ازای واحد خواسته شده و تولید داخل به صورت ریال اعلام گردد. ملاک نرخ برابری ارز‌های یاد شده بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز قبل از بازگشایی پاکات در نظر گرفته شده و در صورت تایید قیمت ارزی و اعلام نتیجه به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد.

پیوست شماره ۳: برچسب پاکت که توسط شرکت تکمیل و بر روی پاکت مدارک الصاق شود.
تکمیل همه پیوست‌ها بصورت تایپی و عاری از هر گونه لاک گرفتگی باشد.

تصویر رنگی جعبه محصول با مشخص بودن Drug Name, INN Name, Dosage Form,
Packaging Form پیوست مدارک یا در CD ذخیره و ارسال شود.
پاکت مورد نظر توسط شرکت کننده در فراخوان مهر و موم شود.
اولویت با منابعی است که در کشور ثبت (طبق فهرست دارویی ایران) و یا دارای تاییدیه‌های لازم از (Prequalification) WHO و ... و همچنین تولید داخل باشند.

برنده فراخوان موظف است در محدوده زمانبندی اعلام شده که با هماهنگی سازمان غذا و دارو نهایی خواهد شد، فرآورده‌های مذکور را مستقیما به انبار معاونت بهداشتی وزارت متبوع تحویل نمایند.

مهلت تحویل پاکات: روز سه شنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ تا پایان وقت اداری، دبیرخانه حراست سازمان غذا و دارو

تاریخ جلسه بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۷ ساعت ۹ صبح

مکان جلسه بازگشایی پاکات: ساختمان سازمان غذا و دارو واقع در خیابان انقلاب، خیابان فخررازی، نبش وحید نظری، طبقه ۶، سالن کنفرانس می‌باشد.

نکته مهم:
اعلام قیمت کل لیست مورد نیاز به صورت یکجا مطلوب است و لیست‌هایی که کل اقلام را شامل نشود از اولویت پایین تری برخوردار خواهند بود.

لیست‌هایی که دارای تعداد دارو‌های تولید داخل بیشتری باشند در اولویت خواهند بود. 

جدول ارزی و ریالی قیمت داروها، بصورت جداگانه تکمیل و با جمع کل مجزا ارایه شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه