انتصاب اعضای کمیته تسهیل در فرآیند تامین تجهیزات پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، متن این حکم به شرح زیر است؛

جناب آقای مهندس سلیمانی معاون محترم فنی اداره کل تجهیزات پزشکی
جناب آقای مهندس مزینانی معاون محترم اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی
جناب آقای حیدری رییس محترم اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی
جناب آقای دکتر گلابگیران رییس محترم اداره کارشناسی تجهیزات و مواد دندانپزشکی
جناب آقای مهندس حمیدی رییس محترم محترم اداره تجهیزات پزشکی
سرکار خانم مهندس زرین کلاه سرپرست محترم اداره ملزومات پزشکی
سرکار خانم مهندس مختاری رییس محترم اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی
سرکار خانم مهندس تربتی رییس محترم اداره برنامه ریزی و پایش داده های تجهیزات پزشکی
سرکار خانم مهندس شهبازی رییس محترم اداره فناوری اطلاعات تجهیزات پزشکی
جناب آقای مهندس علاالدین رییس محترم اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی
جناب آقای دکتر شجاع فرد، مشاور محترم مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی

نظر به تجارب، تخصص و تعهد سرکارعالی/ جنابعالی، بدین وسیله به عنوان عضو کمیته " تسهیل در فرآیند تأمین تجهیزات پزشکی" منصوب می شوید تا نسبت به بررسی و پیاده سازی هر یک از امور ذیل در فرآیندهای جاری اداره کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی اقدام فرمایید.

1-حذف بروکراسی های اداری به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به امور مراجعین
2-تعامل سازنده با سایر دستگاه ها/ نهادها و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود در سطح کشور
3-بررسی اشکالات و موانع موجود در فرآیند تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی و ارائه راهکار جهت رفع آنها
4-تسهیل و تسریع در فرآیند صدور پروانه ساخت تجهیزات و ملزومات پزشکی
5-بازنگری الزامات ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی و تسریع در رسیدگی به پرونده ها
6-بازنگری الزامات ثبت منبع و نمایندگی ها


موفقیت و سربلندی سرکارعالی/ جنابعالی را از خداوند قادر متعال مسئلت دارم.                                                                                                             مهندس سیدحسین صفوی
                                                                                                       مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه