برخی از خدمات مورد نیاز زنان به ویژه زنان باردار، تحت پوشش بیمه نیست
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)،  حیدر علی عابدی با اشاره به انتقاد وزیر بهداشت مبنی بر ضرورت بازنگری آموزش ماماها گفت: با توجه به پیشرفت علوم، باید از حداکثر ظرفیت‌های کادر بهداشت و درمانی که مشغول ارائه خدمت هستند، استفاده کنیم و ماماها از آن جمله فارغ‌التحصیلانی هستند که علاوه بر بحث بهداشت مادر و نوزاد و زایمان طبیعی، دانش و مهارت انجام بسیاری از کارها را در ارتباط با مسائل تشخیصی و پیشگیری از بسیاری بیماری‌ها دارند و وزارت بهداشت و درمان باید از این ظرفیت‌ها بهتر استفاده کند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس توجه ویژه‌ای به انجمن مامایی داشته تا گزارشات خود را ارائه و نیازهای این قشر را مطرح کنند به همین دلیل این کمیسیون طی جلسه‌ای موضوعات مربوط به ماماها را پیگیری کرد.

وی افزود: وزیر بهداشت قول دادند که خدمات مامایی را تحت پوشش بیمه قرار دهد؛ در جلسه‌ای در این خصوص با حضور انجمن مامایی و وزیر در کمیسیون بهداشت مجلس تشکیل شد، ماماها مشکلات خود را بیان کردند که یکی از عمده‌ترین مشکلات این بود که برخی از خدمات مورد نیاز زنان به ویژه زنان باردار، تحت پوشش بیمه نیست و وزیر بهداشت قول دادند که این کار را بررسی کنند.

عابدی گفت: به عبارت دیگر قرار شد وزیر بهداشت آن دسته از خدمات مامایی که تحت پوشش بیمه نیست، در شورای عالی بیمه و با کار کارشناسی دقیق، این دسته از خدمات را که شدیدا مورد نیاز بیمه هستند تحت پوشش قرار دهند، درخواست دیگر ماماها در مورد استخدام آنها بود که وزیر قول دادند تا با توجه به نیازهایی که در گستره جامعه خدمات سلامت دارند، بررسی شود و نتیجه را به کمیسیون اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت این نماینده مردم مجلس دهم در پایان اضافه کرد: درخواست دیگر ماماها این بود که در حوزه فناوری‌های نوین و همچنین در ارائه مراقبت‌ها به صورت مراقبت در منزل هم دیده شوند؛ وزیر بهداشت قول دادند که هم بحث اشتغال ماماها، به کارگیری آنها در حوزه فناوری‌های نوین و هم در بحث مراقبت در منزل، برنامه‌ریزی‌های لازم را صورت دهند و بیمه پایه نیز در شورای عالی بیمه مورد بررسی قرار بگیرد و در مجموع اینها خبرهای خوبی برای همکاران مامایی است.

پایان پیام/

مطالب مشابه