اختلال هویت جنسیتی در صورت وجود مجوز قانونی تحت پوشش بیمه پایه است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، موضوعی که این روزها در صدر مشکلات این افراد دیده می‌شود مباحث پوشش و خدمات درمانی بیمه‌ها برای انجام اعمال جراحی است؛ مشکلی که به اذعان سازمان بهزیستی برای این بیماران مطرح است، به حساب آوردن این اعمال در زمره اعمال زیبایی است.

مرتضی فیاضی درباره چگونگی پوشش بیمه‌ای خدمات درمانی و مشاوره‌ای این بیماران گفت: جراحی‌های هویت جنسیتی، در صورت داشتن مجوزهای قانونی تحت پوشش بیمه و مشمول تعهدات آن است.

معاون دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت درباره پوشش بیمه‌ای جراحی‌های هویت جنسیتی افزود: این نوع از جراحی‌ها بر اساس شرح کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت و دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری، فقط در صورت وجود مجوزهای قانونی تحت پوشش بیمه پایه است.

وی افزود: در کد ٥٠١٣٩٠ کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، موضوع جراحی دوجنسی مردانه به زنانه و در کد ٥٠١٣٩٥ این کتاب، جراحی دوجنسی زنانه به مردانه قید شده است.

به گزارش ایسنا فیاضی در پایان اضافه کرد: سطح تعهدات خدمات روان پزشکی نیز در این دسته از بیماران مانند سایر بیمه شدگان و مطابق بسته بیمه پایه است.

پایان پیام/

مطالب مشابه