فوق تخصص بلای مملکت است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ایرج فاضل در جلسه مجمع عمومی جامعه جراحان افزود: نزدیک به چهار دهه از پایه گذاری جامعه جراحان ایران می گذرد. رشد علمی، تخصصی و توسعه آموزش پزشکی یکی از ابعاد مهم مورد توجه در سال های اخیر بوده که به طور پیوسته در کنگره های اصلی سالیانه و همایش های مختلف که توسط شاخه های استانی برگزار می شود مورد پیگیری جامعه جراحان قرار گرفته است.

رئیس جامعه جراحان ایران ادامه داد: این گردهمایی ها را می توان به عنوان تنها منشا نشر علم و ارتقاء دانش جراحی در مرحله پست گرجوایت "پس از فارغ التحصیلی" دانست که در اصل این یکی از وظایف مهم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است ولی جامعه جراحان به عهده گرفته است.

فاضل گفت: از نظر جامعه شناسی باید همه ما "با هم بودن" را به طور خاص فرا گیریم. متاسفانه به کار های فردی عادت کرده ایم این در شرایطی است که در بسیاری از نقاط دنیا انجام کارهای گروهی بسیار مورد توجه و استقبال است.

وی افزود: این نکته در رشته جراحی می تواند پیامدهای خوبی داشته و به پیشرفت و موفقیت کارها کمک فراوانی کند. باید عادت کنیم که چند جراح در یک کار تیمی با همکاری و بهره گیری از دانش گروهی خود نتیجه بهتری برای درمان بیمار خود حاصل کنیم.

رئیس جامعه جراحان ایران تصریح کرد: یکی از اهداف جامعه جراحان و بسیاری از انجمن ها توجه به این موضوع و با هم بودن زیر یک سقف در ایام برگزاری کنگره ها و همایش های مختلف است.

فاضل ادامه داد: متاسفانه یکی از حرکات ضد ارزشی، رشته رشته کردن طنابی که بافتیم است. با ایجاد رشته های فوق تخصص هر قسمت بدن را به یک فوق تخصص جداگانه تبدیل کردیم. زیر تخصص را به فوق تخصص تبدیل کردیم و این باعث گمراهی مردم و بیماران برای پیگیری و درمان خود است.

به گزارش ایرنا وی در پایان اضافه کرد: فوق تخصص بلای مملکت است و باید سامان داده تا به جایگاه اصلی خود باز گردانده شود. هر قسمت از جراحی عمومی با عنوان یک فوق تخصص مجزا مطرح شده است. کولورکتال یک قسمت از جراحی عمومی است، معده و روده نیز همینطور، ولی همه بخش های مختلف بدن مدعی جداگانه ای در درمان پیدا کرده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه