میوه شیرینی که نرسیده، چیده شد
پرونده الکترونیک سلامت بالاخره رونمایی شد؛ حال که همه تبریک می‌گویند ما هم می‌گوییم. ولی به عنوان یک رسانه مستقل و پرسشگر، حواسمان هست که به شهادت بسیاری از ناظران و صاحب‌نظران و خبرنگاران مطلع حوزه سلامت، چیزی که افتتاح شده میوه نارسی است که تا مرحله چیده شدن، فاصله زیادی داشته است.

 حتی در برخی از گزارش‌ها آمده که دبیرخانه شورای اجرایی فناوری‌ اطلاعات به عنوان ناظر پروژه پرونده الکترونیک سلامت، تاکنون روند اجرایی این پروژه‌ را تایید نکرده است!

 این درحالی است که قول مکرر وزیر بهداشت برای افتتاح این طرح تا پایان بهار، می‌تواند یکی از علل رونمایی شتابزده و شاید ناقص این پروژه باشد.

 البته به خاطر داریم که پرونده الکترونیک سلامت، همان تاکید مؤکد برنامه‌های پنجساله توسعه‌ و آرزوی فعالان نظام سلامت بوده و هست. چراکه استقرار نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده، بدون وجود یک بستر الکترونیک کارآمد، امکانپذیر نیست و تا این ساختارها برقرار نشود، همواره در بر روی همین پاشنه‌ای می‌چرخد که تاکنون چرخیده است.

 یعنی باز هم دیوارهای کوتاه، یافت خواهند شد؛
 یعنی باز هم شاهد تقاضا و ارائه خدمات القایی خواهیم بود؛
 یعنی باز هم شاهد خرج بیش از دخل بیمه‌ها خواهیم بود؛
 و باز هم بیمه‌ها برای جبران کسری بودجه‌، به مطالبات پزشکان نظر می‌افکنند؛
 و باز هم باید شاهد تاخیر‌های 14 ماهه در پرداخت‌هایشان باشیم؛
 و باز هم باید شاهد کسورات بی‌حساب و کتاب باشیم؛
 و باز هم باید شاهد فریز شدن تعرفه‌های پزشکی باشیم؛
 و باز هم باید شاهد قانون‌گذاری ویژه برای یک صنف خاص باشیم؛
 و باز هم باید شاهد جو‌سازی‌ها و هیاهوها و مقصر جلوه دادن دیگران باشیم و قس علی‌هذا.
 
 گروه پزشکان و قانون ضمن ابراز مخالفت جدی با رفتارهای پوپولیستی و افتتاح‌های نمایشی، معتقد است آنچه اتفاق افتاده، تا این لحظه بیشتر به نمایش و تلاشی می‌ماند برای عملی کردن قول جناب وزیر و برگ برنده ای است برای اینکه در این روزهای سختِ انتقاد، کمی از فشاری که بر شانه‌های دولت دوازدهم سنگینی می‌کند را بکاهد.
به هرحال، مضی ما مضی.
گذشت، آنچه گذشت.
 
 معتقدیم وزارت‌نشینان در صورتی می‌توانند از پرونده الکترونیک سلامت، باقیات و صالحاتی به جای بگذارند که از همین امروز، دور افتخار و کف و سوت و هوراها را پایان دهند و به فکر پر کردن خلاءهای موجود و اصلاح ساختارها باشند تا جایی که به ایجاد یک بستر الکترونیک سالم و کارآمد، استقرار پزشک خانواده، سطح‌بندی خدمات و برقراری نظام ارجاعی واقعی در همه سطوح منجر شود.

پایان پیام/

2 نظر

مطالب مشابه