شاخص‌های ملی کیفیت مراقبت‌های پرستاری در بالین بازنگری می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مریم حضرتی با بیان اینکه شاخص ها، معیارهایی هستند که خصوصیات کیفی را در قالب کمیت ها بیان کرده و آنها را قابل بررسی و ارزشیابی می کنند گفت: با توجه  به تاثیر چشمگیر شاخص های کشوری مراقبت های پرستاری بر کیفیت مراقبت ها، حقوق مردم و بیماران، بازنگری شاخص های ملی کیفیت مراقبت های پرستاری به عنوان ابزاری مهم در دستور کار قرار گرفت.

معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: در سال 1394 کارگروه تخصصی تدوین شاخص های ملی مراقبت های پرستاری در بالین جهت احصای شاخص های انحصاری پرستاری، با هدف بهبود کیفیت مراقبت های پرستاری در بالین، برآورد و تامین نیروی انسانی کادر پرستاری مورد نیاز، افزایش سطح علمی پرستاران در راستای ارتقای دسترسی آحاد مردم جامعه به مراقبت های پرستاری ایمن و با کیفیت، بررسی علمی شاخص های مذکور با حضور حدود 30 نفر از صاحبنظران و خبرگان پرستاری در سطوح مختلف تشکیل شد و 25 شاخص از 73 شاخص اعلام شده در کتابچه توسعه و امکان سنجی شاخص های خدمات پرستاری استخراج شد. 

وی افزود: همچنین در ادامه با انجام نظرسنجی آنلاین از، 385 نفر از مدیران پرستاری و اعضای هیات علمی صف تا ستاد دانشگاه های علوم پزشکی ،10 شاخص ملی کیفیت مراقبت های پرستاری در بالین تعیین و در سال 1395به دانشگاه های علوم پزشکی دولتی و غیر دولتی ابلاغ شد.

به گزارش وب‌دا حضرتی در پایان درخصوص ضرورت بازنگری شاخص های ملی پرستاری خاطرنشان کرد: در سال 1397 این شاخص ها با انجام نظرسنجی آنلاین و شرکت حدود  1802 نفر از اعضای هیات علمی دانشکده های پرستاری، مدیران پرستاری صف تا ستاد دانشگاه های علوم پزشکی دولتی و غیر دولتی شروع شد که تا پایان سال جاری نتایج بازنگری و ارتقای شاخص های مذکور به دانشگاه های علوم پزشکی کشور جهت اجرا ابلاغ می شود.

پایان پیام/