اجازه دریافت اسناد مازاد بر بودجه یک دوازدهم، بدون رعایت سقف در بخش دولتی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد هاشمی درباره اخبار نقل شده از سوی وزير بهداشت مبنى بر برداشتن سقف بيمه ها براى ٢ ماه افزود: وزیر محترم بهداشت بر مدیریت منابع و مصارف توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور تاكيد كرد و دستور داد با حفظ کمیت و کیفیت خدمات مطلوب به بیمه شدگان و ایجاد ساز و کارهای تشویقی برای اجرای برنامه‌های مرتبط از جمله عملیاتی كردن راهنماهای بالینی، در ماه‌های مرداد و شهریور سال جاری ادارات کل استان‌ها اجازه دریافت اسناد مازاد بر بودجه یک دوازدهم را در بخش دولتی بدون رعایت سقف داشته باشند.در این مدت دانشگاه ها ی علوم پزشکی مکلفند با استفاده از ساز و کارهای علمی نسبت به منطقی سازی هزینه ها اقدام نمایند.

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران در پایان گفت : البته پذیرش اسناد مذکور در ۴ ماهه اول سال ۹۸ فقط با رعایت سقف یک دوازدهم انجام مى شود،همچنان رعایت بودجه مصوب برای سال ۹۸ مبتنی بر بند (ت) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه مورد تاکید است.

پایان پیام/

مطالب مشابه