پرداخت کارانه پزشکان به صورت قانونی انجام می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، کیانوش جهانپور در خصوص پرداخت کارانه‌های نجومی به پزشکان توضیح داد: کارانه پرداختی به پزشکان در واقع کارمزدی است که براساس خدماتی که ارائه می دهند و در قبال تعرفه مشخص به ازای هر اقدام تشخیصی یا درمانی پرداخت می‌شود. یک پزشک به ازای میزان خدمات و زمان بیشتر کارانه بیشتری دریافت می‌کند.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ادامه داد: پزشکانی که در بخش دولتی هستند براساس میزان فعالیت کارانه دریافت می‌کنند. اگر پزشکی بخواهد تعداد اعمال جراحی که در بخش دولتی انجام می‌دهد را در بخش خصوصی با تعداد اعمال جراحی محدودتر انجام بدهد چندین برابر کارانه‌ای که در بخش دولتی دریافت می‌کند می‌تواند درآمد داشته باشد بنابراین به دور از انصاف است در خصوص پزشکی که در بخش دولتی خدمت می‌کند و یا در مناطق محروم و دورافتاده و به دور از امکانات به طیف زیادی از مردم در مراکز دولتی خدمات ارائه می دهد نسبت "دریافت کننده کارانه های نجومی" داد. چراکه تنها کسانی که از خارج شدن پزشکان متخصص از بیمارستان های دولتی متضرر خواهند شد نهایتا مردم مناطق کم برخوردار و محروم هستند.

وی افزود: لازم به ذکر است، برای این پرداخت‌ها نیز سقف تعیین شده است و تنها در برخی دانشگاه‌ها که در آنها پزشکان چندین برابر FTE کار می‌کنند و فقط یک متخصص از یک رشته در منطقه محروم قرار داشته باشد سقف برداشته‌ شده است.

به گزارش فارس جهانپور در پایان گفت: همچنین در زمینه پرداختی‌ها دادستانی و دیوان محاسبات و نهادهای نظارتی، نظارت کامل دارند و تمامی پرداخت ها در این حوزه به صورت قانونی انجام می‌شود و هیچ گونه وجه نامتعارف، خلاف مقررات یا بیشتر از آنچه در مقررات آمده است، قابل پرداخت نخواهد بود.

پایان پیام/

مطالب مشابه