مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری‌های سلامت، تدوین استاندارد و تعرفه خدمات سلامت منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر بهزاد کلانتری
مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی،به موجب اين ابلاغ به عنوان مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری های سلامت، تدوین استاندارد و تعرفه خدمات سلامت منصوب مي شويد تا با عنایت پروردگار، در زمینه سیاست گزاری، تولید شواهد، ساماندهی و مدیریت عملکرد و ارتقای دانش و نظارت بر عملکرد واحد های تابعه، مدیریت اطلاعات و ارائه برنامه استراتژیک و برنامه عملیاتی در حوزه های زیر در راستای تحقق اهداف نظام سلامت فعالیت نمایید: 

_ ارزیابی فناوری سلامت برای تمام محصولات دانشی قبل از مجوز ورود به عرصه سلامت کشور بر مبنای هزینه اثر بخشی و در قالب سطح بندی ارائه خدمات سلامت کشور

_تدوین راهنماها و استاندارد خدمات سلامت و بازنگری دوره ای 

_بازنگری ، تدوین بسته خدمات پایه بیمه ای با کمک افراد خبره ، سازمان ها و حوزه های مرتبط بخصوص تدوین Minimal package , Essential package, Benefit package

_ تدوین الگوی صحیح نظام پرداخت بخصوص بر مبنای تغییر فروش بیمه ای و روش DRG) بجای FFS)

_ بازنگری و پایش بسته های مرتبط در برنامه های طرح تحول سلامت از جمله ایجاد رویکرد جدید بسته ماندگاری پزشکان و تداوم بی وقفه برنامه ها با نگاه ویژه نسبت به جلوگیری از هزینه های کمر شکن بخصوص در بیماران خاص و صعب العلاج 

_ پیگیری در جهت اجرای کتاب ارزش نسبی با اولویت منطقی کردن هزینه ها و تامین عدالت بین رشته ای با کمک سازمان برنامه و بودجه ، نظام پزشکی و سایرحوزه های مرتبط

_ همکاری با حوزه ICT "مدیریت آمار وفناوری اطلاعات" و معاونت های محترم بهداشتی و توسعه مدیریت ومنابع وزارت متبوع در جهت اجرای کامل پرونده الکترونیک سلامت و تبادل الکترونیک اسناد با بیمه ها

_ بررسی کلیه منابع مالی در اختیار معاونت درمان و کمک در توزیع مناسب و عادلانه این منابع به دانشگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی

اميد است با اتكال به خداوند متعال و در جهت خدمت به ملت شریف ایران با حضور مستمر در بین مردم در انجام شایسته وظایف با رعایت ضوابط و قوانین موفق باشید.

پایان پیام/

مطالب مشابه