نگرانی از انتشار برخی اسناد تازه اقتصادی
آمار دهشتناکی از نحوه هزینه کرد حدود ۴۵ درصد از منابع صندوق تعاون در امور خارج اساسنامه ان باعث شگفتی بسیار است. 

شگفت آورتر آن است که گروه و باندهای قدرت‌مدار به این‌گونه گزارشات که اشاره به منشاء اصلی توزیع نامتوازن پول و منابع دارد، توجهی ندارند و با هیاهو سازی و  افسانه پردازی در مورد ثروت پزشکان سعی بر جمع‌آوری آرای افکار عمومی به نیات خاص دارند .

کذابان طبل نوازی که در مورد ثروت پزشکان سر و صدا راه انداخته اند قصد دارند توجه جامعه پیرامونی از اینگونه واقعیت ها به سوی گروه های خاص هدایت کنند تا عواقب تلاشهایی که برای مقابله با فساد آغاز شده است به بخش های بی پناه و بی مدافع منتقل شود و باندهای حرام خوار و فرصت طلب از آن مصون بمانند. 

مهره‌هایی همچون مجید حسینی گماشتگان شبکه های قدرت های نامشروعی هستند که برای جلوگیری از شفاف شدن عمق آشفتگی  که بر جان اقتصاد کشور است مانند زنگیان مست به زندگی گروه های اجتماعی افتاده اند که چه به لحاظ پرنسیب‌های شغلی و چه حرمتهای اجتماعی و نداشتن رسانه فراگیر امکان پاسخ در خور را به دجالان ندارند .

گروه پزشکان و قانون این گزارش را باز نشر می‌کند تا یادآوری شود که مبارزه واقعی با فساد باید به کدام سطح معطوف گردد.

فایل سند را از اینجا دانلود کنید:

16555.pdf 826.68 KB

پایان پیام/

مطالب مشابه