استفاده از کارتخوان توسط پزشکان یک قانون است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا سلیمی درباره استفاده از کارتخوان توسط پزشکان، اظهار داشت: استفاده از کارتخوان توسط پزشکان یک قانون است.

 عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: مباحث و حرف و حدیث درباره پزشکان  مطرح است؛ اینکه آنها درآمدهای خوبی دارند؛ حال، شفافیت در این خصوص چه اشکالی دارد، باید موضوع درآمدی شفاف باشد؛ اگر درآمد پزشکان اندک است که هیچ؛ اما اگر درآمدشان آن میزانی است که گفته می‌شود، آنها باید مالیات بدهند.

به گزارش فارس وی در پایان افزود: چرا پزشکان از شفافیت نگران هستند؛ این افراد نخبگان جامعه هستند و باید به این موضوع کمک کنند.

پایان پیام/

5 نظر

مطالب مشابه