پزشکان با درآمد بالا  کمتر از ۵ درصد جامعه پزشکی را شامل می‌شوند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سجاد رضوی با اشاره به این که تعرفه پزشکان همیشه با افراط و تفریط همراه می‌شود، اظهار داشت: ممکن است برخی از پزشکان به تناسب گستردگی فعالیت‌های خود درآمد خوبی را نسبت به مردم جامعه داشته باشند.

رئیس شورای عالی بیمه وزارت بهداشت ادامه داد: بسیاری از پزشکان عمومی و رشته‌های تخصصی و خاص پزشکی درآمد‌های پایین و غیر قابل تصوری دارند، پزشکان با درآمد بالا در کشور کمتر از ۵ درصد جامعه پزشکی را شامل می‌شوند، ما نمی‌توانیم با دیدن درآمد ۵ درصد از پزشکان ایرانی، وضعیت درآمد تمامی پزشکان کشور را مورد ارزیابی قرار دهیم.

وی با اشاره به این که تعرفه‌های پزشکی در دو سال گذشته ثابت بوده اند گفت: تعرفه‌های مربوط به هتلینگ بیمارستان و لوازم پزشکی و دارو‌ها در سال‌های اخیر افزایش داشته اند، تعرفه پزشکی نباید فاصله زیادی را با جامعه داشته باشد، در حال حاضر تمامی افراد حاضر در رشته‌های مختلف در کشور با موضوع افزایش یا کمبود تعرفه‌ها درگیر هستند.

به گزارش سلامت نیوز رضوی در پایان گفت: شورای عالی بیمه تلاش می‌کند تا فشار افزایش نرخ و خدمات حوزه سلامت را در کشور کاهش دهد، این شورا با همکاری و همدلی جامعه پزشکان ایران توانسته در دو سال گذشته تعرفه‌های پزشکان را بدون تغییر نگه دارد.

پایان پیام/

2 نظر

مطالب مشابه