عباس آقازاده به اتفاق آراء به عنوان رئیس مجمع برگزیده شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، هیات رئیسه جدید مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در اولین جلسه پس از انتخابات و در اجرای تبصره 2 ماده 7 قانون تشکیل سازمان و مطابق آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 7 مصوب مجمع عمومی سازمان در تاریخ 98/6/25، عباس آقازاده را به اتفاق آراء و به مدت دوسال به عنوان رئیس مجمع برگزیدند.

پایان پیام/

مطالب مشابه