قوانین مالیاتی جامعه پزشکی را مشخص و شفاف کنید
سازمان محترم نظام پزشکی
  با سلام و احترام
  
  طبق بند ل ماده 3 قانون سازمان نظام‌ پرشکی، آن سازمان باید در جهت مالیات با اداره دارایی تعامل کند.
  به نظر میرسد تاکنون سازمان بصورت منفعل فقط نقش خبررسان اداره مالیات را به عهده گرفته و نقش دفاع از حفوق صنفی مغفول مانده است.
  با توجه به اینکه در قانون جدید مالیات مواد ۱۵۲تا ۱۵۴ (قرینه و ضریب مالیاتی) حذف شده  است:
 
  ۱) میزان و روش محاسبه هزینه ها اهمیت  بیشتری یافته است. لطفا مواد ۱۴۷ تا ۱۴۹ با هماهنگی وزرات دارایی جهت صنف پزشکی شفاف شود.
  بند ۸ ماده ۱۴۸ در مورد هزینه های قابل قبول آموزشی آیا شامل هزینه دوره آموزشی در خارج از کشور هم هست؟
  بند ۲۹ماده ۱۴۸ تبصره ۱ فرصت برای اضافه کردن هزینه های قابل قبول دیگر داده است.
  از آنجایی که تعرفه های پزشکی به اذعان خود نظام ‌پزشکی کم و ناعادلانه است، لطفا ترتیبی اعمال شود که هزینه عمر و زحمات پزشکان و ورود دیر هنگام آنها به بازار کار در هزینه ها لحاظ شود.
  در مورد هزینه های دیگر از جمله خرید های روزمره در مورد فاکتور های قابل قبول راهنمایی شود.
  
  2) تکلیف ماده ۲۱۹ هر چه سریع تر و شفاف تر مشخص شود.
  آیا در صورت ثبت کارتخوان و تایید آن توسط بازرس های مالیاتی، نقش ممیز ها در تعین درآمد و گمانه زنی آنها در تعین درآمد حذف خواهد شد؟
  روش محاسبه درآمد و هزینه افرادی که مایل به ثبت کارتخوان نیستند چگونه خواهد بود؟
  
  3) تعریف زیان به دولت در تبصره ۳ ماده مکرر ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و  ارتباط آن با بند ۳ ماده ۲۷۴ جهت جلوگیری از اعمال سلیقه توسط ممیزان دارایی شفاف شود.

پایان پیام/

3 نظر

مطالب مشابه