کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت قبل از تعیین بودجه بازنگری می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد جهانگیری با اشاره به بازنگری کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت اظهار کرد: کتاب ارزش‌های نسبی همه ساله قبل از تعیین بودجه بازنگری می‌شود و خدماتی را تعیین و تبیین می‌کند که با تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی تفاوت دارد.
 
معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی ادامه داد: سازمان نظام پزشکی و بعضی از انجمن‌های علمی در بازنگری کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت با وزارت بهداشت مشارکت می‌کنند، البته دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت تولیت بازنگری کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت در کشور است، بازنگری کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت باید بر اساس چارچوب‌ها و معیا‌رهای بین‌المللی باشد و این کار بر اساس رفرنس‌های استاندارد دنیا انجام می‌شود.
 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وی در پایان افزود: این بازنگری نباید هیچگونه بار مالی داشته باشد و این بدین معناست که هیچ افزایش تعرفه‌ای در بازنگری کتاب ارزش‌های نسبی انجام نمی‌شود، بازنگری کتاب ارزش‌های نسبی بدون افزایش بار مالی مصوبه شورای عالی بیمه است و در انجام این کار سازمان نظام پزشکی اقدامات اجرایی بازنگری کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت را بر عهده دارد.

پایان پیام/

مطالب مشابه